PDA

צפה בגרסא המלאה : רשימת המצביעים+חוקי ההצבעהNan
02-06-2012, 15:55
בעלי זכות הצבעה (35 כותבים):low
nan
shaiavr
superman
yabash
amit7
bloxblox
aviraham
jakuper
T&I
ordsibe
malus
דאטרלי
totalfreak
ortalof
aharon
ignio
elad0525
faithful
uranium235
hvusvn
lion
gidon
g-bomb
נעמה
erder
amir bip
shasowvafel
mig
ilan
זקן השבט
tom_c
המורה לנשימה
or from sold
yuvalg13
The Iron Ruler


מתוכם פעילים* (10 כותבים):

*פעיל הוא בעל זכות הצבעה שהשתתף ביותר משתי הצבעות במהלך חצי השנה האחרונה, או בעל זכות הצבעה
שהצטרף בחודש האחרון.ortalof
nan
T&I
lion
erder
g-bomb
The Iron Ruler


הרף הנדרש לכניסה לספרייה:שירים- 3 בעד, כדי שתוחלט על אי-כניסה בהצבעה דרושות 4 הצבעות נגד.
סיפורים- 3 בעד, כדי שתוחלט על אי-כניסה בהצבעה דרושות 4 הצבעות נגד.
מאמרים- 3 בעד בלי אף מתנגד.

ההצבעות להכנסת סיפורים יתנהלו באשכול הזה (http://forum.travian.co.il/showthread.php?78164-%D7%9E%D7%A0%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%99-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94-%28%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%97-%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A0%D7%A2-%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95%29), וההצבעות להוצאת סיפורים יתנהלו באשכול
הזה (http://forum.travian.co.il/showthread.php?80089-%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94).

חוקים נוספים בקשר להצבעה:

1. הצבעה תימשך 14 יום.

2. לא בדיוק חוק, אבל למען הסר ספק- בעד בהצבעה להוצאת סיפור משמעו אני בעד שהסיפור
יצא, ונגד בהצבעה כזו משמעו אני נגד הוצאתו.

3. במקרה ובהצבעה על סיפור/שיר מגיע מצב של 4 בעד ו4 נגד הסיפור לא נכנס עד שתושג
הכרעה. כדי שתושג הכרעה בעד כניסתו, צריכות להיות עוד 2 הצבעות בעד- כלומר שיהיו 6
בעד ו4 נגד. וליהפך- כדי שתושג הכרעה בעד אי-כניסתו, צריך שובר שוויון של 2 הצבעות לאי
הכניסה כדי שתושג הכרעה.

4. כותב לא מעלה יצירות של עצמו.

5. סיפורים בהמשכים לא נכנסים כל עוד לא הסתיימו.

6. אחראי הספרייה רשאי להטיל ווטו על כל הצבעה כראות עיניו, פרט להצבעות הנוגעות ביצירות שלו.

אם למישהו יש בעיה עם הסטטוס שבו הוא רשום, עם הדרישות לכניסה לספרייה או עם כל דבר
אחר הכתוב באשכול- הוא מוזמן לפנות אליי (http://forum.travian.co.il/private.php?do=newpm&u=17029) או אל תום (http://forum.travian.co.il/private.php?do=newpm&u=7189) בה"פ.