PDA

צפה בגרסא המלאה : אשכול ההצבעהlior07
22-07-2012, 11:43
אז כמו שאמרתי לכם בה"פ, היום נתחיל לסנן את הספרייה.
כל פינת "מדריכים" נמצאת עכשיו בהצבעה.
אתם מוזמנים לכתוב בעד/נגד/נמנע על כל המדריכים.

עזרים~

אני בעד להשאיר את כל העזרים של מרסל.
אני נגד השארת הורדת פלאש 8 מהסיבה הפשוטה שהקישור להורדה כבר לא פעיל.

מדריכים לפוטושופ~

אוסף מדריכים מפורומים אחרים (http://forum.travian.co.il/showthread.php?33563-%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D) - בעד
מדריך ללוגו בינוני של lior07 (http://forum.travian.co.il/showthread.php?60399-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%99&p=738605#post738605) - אני מאמין שאני לא אובייקטיבי על מדריך שלי, נמנע.
מדריך ווידאו של Faithful לגליטר (http://forum.travian.co.il/showthread.php?33598-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%95%D7%95%D7%99%D7%93%D7%99%D7%90%D7%95-%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%A8-%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%A4&p=414272#post414272) - אני נגד, לא מוצא הרבה שימושים למדריך כזה.
מדריך ללוגו תלת מימדי של Cold (http://forum.travian.co.il/showthread.php?32516-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-%D7%AA%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%93%D7%99&p=397918#post397918)- בעד, מדריך מצויין למתחילים.
מדריך תלת מימד של Alonco123 (http://forum.travian.co.il/showthread.php?36718-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%AA%D7%9C%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%93-%D7%A1%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93&p=453967#post453967)- בעד, מדריך טוב מאוד.
מדריך השתקפות של Hercules (http://forum.travian.co.il/showthread.php?36953-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%A7%D7%A4%D7%95%D7%AA&p=456364#post456364)- נגד, מדריך טוב אבל הוא כבר לא עולה, צריך לעלות אותו לשרת אחר.
מדריך עיוות תמונה של Hunter (http://forum.travian.co.il/showthread.php?38519-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%A4&p=477405#post477405)- נגד, לא הצלחתי למצוא לו שימוש..
מדריך ללוגו בסגנון Hercules (http://forum.travian.co.il/showthread.php?41537-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-%D7%91%D7%A1%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-HerculeS&p=517397#post517397) - כמו מדריך קודם, מדריך טוב אבל לא עולה כבר, צריך להחליף שרת - נגד.
מדריך האנימציות של lior07 (http://forum.travian.co.il/showthread.php?53652-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%21&p=638167#post638167)- כמו מדריך קודם שלי, אני לא אובייקטיבי, אבל לדעתי מדריך מצויין..נמנע.
מדריך לוגו 3D עם השתקפות בסיסי של ExtraHell (http://forum.travian.co.il/showthread.php?54572-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-3d-%D7%A2%D7%9D-%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%A7%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A1%D7%99&p=649307#post649307) - בעד, מדריך טוב למתחילים.
מדריך המסגרות הגדול של lior07 (http://forum.travian.co.il/showthread.php?58917-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%94%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C)- אולי אין תמונות אבל מדריך מוסבר טוב לדעתי, אבל שוב, מדריך שלי, נמנע.
מדריך לסמאדג' בסיסי של lior07 (http://forum.travian.co.il/showthread.php?55338-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%A1%D7%9E%D7%90%D7%93%D7%92&p=661816#post661816) - מדריך מוסבר טוב, יכול לעזור למתחילים, אבל לא כל כך רלוונטי. בכל מקרה, מדריך שלי, נמנע.
מדריך לשילוב תמונות בסיסי של lior07 (http://forum.travian.co.il/showthread.php?55796-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&p=670358#post670358) - לדעתי מדריך נחמד, מוסבר טוב. מדריך שלי, כרגיל, נמנע.
מדריך ללוגו של yakirmo (http://forum.travian.co.il/showthread.php?78104-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-%D7%90%D7%A9) - לדעתי מדריך טוב, מסביר טוב מאוד, בעד.

מדריכים לפלאש~

מדריך ליצירת דמות אקפלוסם של Reaper (http://forum.travian.co.il/showthread.php?39514-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%9D-%D7%91%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%A9&p=491729#post491729)- לדעתי מדריך מצויין, מוסבר טוב מאוד עם תמונות, בעד.
מדריך ליצירת דמות קומיקס של ilan (http://forum.travian.co.il/showthread.php?42902-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%AA-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%97%D7%A8%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%A4%D7%9C%D7%95%D 7%A1%D7%9D&p=530773#post530773)- אני מתנגד, אולי מדריך מוסבר טוב, אבל אין תמונות, ובלי התמונות המדריך לא מסביר כלום כמעט.

אחרים~

מאגר של אתרי העלאת תמונות של Cold (http://forum.travian.co.il/showthread.php?30371-%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8-%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%90%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA) - מאגר נכבד לדעתי, חלק עדיין עובדים, יכול לעזור לחדשים, בעד.
מילון עברי-פוטושופי של Superman + Hercules (http://forum.travian.co.il/showthread.php?30596-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%90%D 7%99) - מילון נחמד, יכול לעזור לאנשים שמשתמשים בפוטושופ עברית כשרוב המדריכים מדברים באנגלית.
מדריך לחתימה מתחלפת של Hercules (http://forum.travian.co.il/showthread.php?32614-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%AA&p=399291#post399291) - מדריך נחמד, קצת דברים השתנו אבל אני חושב שהאתר עדיין פעיל, אז אני בעד.


זהו נגמרו המדריכים.
אתם מוזמנים להגיד בעד/נגד/נמנע על כולם.

G-bomb
22-07-2012, 12:18
עזרים:
- העזרים של מרסל - בעד
- ההורדה של פלאש- נגד

מדריכים לפוטושופ:
- אוסף המדריכים של יהודה - בעד, למרות שרוב התמונות לא עובדות
- המדריך של ליאור - בעד
- המדריך לגליטרים - בעד
- המדריך של מרסל - בעד
- המדריך של אלונסו - נגד
- המדריך של הרקולס - כרגע נגד, עד שיתקנו אותו
- המדריך של האנטר- בעד
- המדריך השני של הרקולס - כמו הקודם של הרקולס
- מדריך האנימציות של ליאור - בעד
- המדריך של extrahell - בעד
- מדריך המסגרות של ליאור - נמנע
- מדריך הסמאדג' של ליאור - אני נמנע, כי המדריך עצמו טוב, אבל קשה להבין בלי התמונות
- מדריך שילוב התמונות הבסיסי של ליאור - כנ"ל כמו הסמאדג'
- המדריך של yakirmo - בעד

מדריכי פלאש: בעד שניהם

אחרים:
- המאגר של מרסל - נגד, צריך לעדכן
- המדריך המשותף - בעד
- המדריך של רועי - בעד

Raging Phoenix
23-07-2012, 19:48
G-Bomb, תודה על המבנה של ההודעה:
-------------------------------

עזרים:
- העזרים של מרסל - בעד
- ההורדה של פלאש- נגד

מדריכים לפוטושופ:
- אוסף המדריכים של יהודה - בעד, למרות שרוב התמונות לא עובדות
- המדריך של ליאור - בעד (הלוגו טוב, הרקע ככה ככה)
- המדריך לגליטרים - נגד. זה בסה"כ לשים 3 פאטרנים שונים.. זה לא באמת תופס..
- המדריך של מרסל - בעד
- המדריך של אלון - נגד
- המדריך של הרקולס - כרגע נגד, עד שיתקנו אותו
- המדריך של האנטר- נגד
- המדריך השני של הרקולס - כמו הקודם של הרקולס
- מדריך האנימציות של ליאור - בעד
- המדריך של extrahell - בעד
- מדריך המסגרות של ליאור - נמנע. לא אישי, פשוט לא כל כך קשה לעשות מסגרת מבחינתי, ואין כל כך
- מדריך הסמאדג' של ליאור - כרגע נמנע, בעד אם תתקן את התמונות
- מדריך שילוב התמונות הבסיסי של ליאור - נגד. עשית גרדיינט על מסכה.. אני לא רואה למה נחוץ לכך מדריך...
- המדריך של yakirmo - נגד. כל מדריך שכולל תמונה מסויימת שעליה בפרט הוא מתבסס, לא שווה כל כך בעיקרון..

מדריכי פלאש: בעד שניהם

אחרים:
- המאגר של מרסל - בעד, אני מניח שיש שם כמה שעובדים..
- המדריך המשותף - בעד, יעזור מאוד למתחילים
- המדריך של רועי - נמנע. לא עבד לי בחיים ><

lior07
23-07-2012, 20:29
עזרים:
- העזרים של מרסל - עבר
- ההורדה של פלאש - סונן

מדריכים לפוטושופ:
- אוסף המדריכים של יהודה - עבר
- המדריך של ליאור - עבר
- המדריך לגליטרים - סונן
- המדריך של מרסל - עבר
- המדריך של אלונסו - סונן
- המדריך של הרקולס - סונן, ברגע שיעודכן הוא עובר.
- המדריך של האנטר- סונן
- המדריך השני של הרקולס - סונן, ברגע שיעודכן הוא עובר.
- מדריך האנימציות של ליאור - עבר
- המדריך של extrahell - עבר
- מדריך המסגרות של ליאור - עדיין בהצבעה
- מדריך הסמאדג' של ליאור - כרגע כולם נמנעו, אני בתור בעל המדריך מוריד אותו.
- מדריך שילוב התמונות הבסיסי של ליאור - סונן
- המדריך של yakirmo - עדיין בהצבעה

מדריכי פלאש: שניהם עברו

אחרים:
- המאגר של מרסל - עדיין בהצבעה
- המדריך המשותף - עבר
- המדריך של רועי - עבר

כרגע המאגר אתרים של מרסל בהצבעה, המדריך של yakirmo, ומדריך המסגרות של ליאור עדיין בהצבעה.
אסף, אתה צריך רק להצביע בעד/נגד/נמנע על שלושת אלה.
כל השאר או עברו ברוב/סוננו ברוב או שלא משנה מה היית מצביע התוצאה נקבע.
*כבר מעדכן את הספרייה*

asaf__9
23-07-2012, 21:27
אחרים:
- המאגר של מרסל - בעד
- המדריך של Yakirmo - בעד
- המדריך מסגרות של ליאור - נמנע כי אין תמונות...

lior07
23-07-2012, 21:37
ונגמרה ההצבעה.
3 המדריכים שעדיין היו צריכים את ההצבעה של אסף עברו.
מחר אני מעלה את ההצבעה של הפינה הבאה בספרייה.

lior07
24-07-2012, 14:33
היום אנחנו בהצבעה על כל ספריית קומיקס + קריקטורה.
יש לכתוב בעד/נגד/נמנע על כל היצירות.
אנחנו כרגע 11 משתמשים בעלי הצבעה, חלקינו כבר לא פעילים אבל בכל זאת..
בשביל לסנן צריך 4 נגד בשביל לעבור צריך 4 בעד.

רשימה:

Reaper:

-המכנס (http://forum.travian.co.il/showthread.php?33171-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%A9%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%A0%D7%A1-The-Pants&p=407683#post407683) - נגד.
-המטאליסט והכומר (http://forum.travian.co.il/showthread.php?34083-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%98-%D7%95%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%A8-The-Metalhead-The-Priest&p=420793#post420793) - נגד, קישורים לא פועלים.
-תעלול או ממתק (http://forum.travian.co.il/showthread.php?37028-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%AA%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9C-%D7%90%D7%95-%D7%9E%D7%9E%D7%AA%D7%A7-Trick-Or-Treat&p=457004#post457004) - נגד, קישורים לא פועלים.
-Heaven (http://forum.travian.co.il/showthread.php?59749-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-Heaven) - בעד.
-הרוצח (http://forum.travian.co.il/showthread.php?33062-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%97-The-Killer&p=405845#post405845) - נגד.
-החתונה (http://forum.travian.co.il/showthread.php?38444-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%94-Wedding&p=476281#post476281) - בעד.
-התמכרות (http://forum.travian.co.il/showthread.php?39764-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%AA-Addiction&p=495704#post495704) - נגד, קישורים לא פועלים.
-מקדולנדס (http://forum.travian.co.il/showthread.php?52694-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%9C%D7%93%D7%A1&p=629150#post629150) - בעד ענקי :)
-זומבי (http://forum.travian.co.il/showthread.php?54745-%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%91%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%A9-%D7%96%D7%95%D7%9E%D7%91%D7%99&p=652017#post652017) - בעד.
-מטוס (http://forum.travian.co.il/showthread.php?55335-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%A1-Plane&p=661754#post661754) - בעד.

ilan:

-הכח נווה תקווה (http://forum.travian.co.il/showthread.php?35841-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%94%D7%9B%D7%97-%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94&p=444388#post444388) - נמנע.
-כי גם רומאים צריכים (http://forum.travian.co.il/showthread.php?1250-%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%93%D7%99-%D7%A4%D7%A2%D7%9D&p=5594#post5594) - נמנע.
-כי גם טאוטונים צריכים (http://forum.travian.co.il/showthread.php?4321-%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%98%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D 7%9D-%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D&p=25317#post25317) - נמנע.
-כי גם גאלים צריכים (http://forum.travian.co.il/showthread.php?3487-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%92%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D&p=17928#post17928) - נמנע.
-הסנאטור (http://forum.travian.co.il/showthread.php?13511-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%94%D7%A1%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%A8&p=117008#post117008) - נמנע.

Superman:

-סוכות (http://forum.travian.co.il/showthread.php?11111-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA&p=87525#post87525) - נמנע.
-שמחת תורה (http://forum.travian.co.il/showthread.php?11547-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%90%D7%9F-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%9C%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%AA-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&p=93500#post93500) - בעד.
-ט"ו בשבט (http://forum.travian.co.il/showthread.php?15956-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%90%D7%9F-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%9C%D7%98-%D7%95-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%98&p=158401#post158401) - נמנע.

HerculeS:

-יש לך משהו על הפרצוף (http://forum.travian.co.il/showthread.php?39351-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%9E%D7%A1-2-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%A9%D7%9D&p=489279#post489279) - בעד.
-מכתב התאבדות (http://forum.travian.co.il/showthread.php?39652-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%9E%D7%A1-3-Suicide-Note-%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%91%D7%93%D7%95%D7%AA&p=493925#post493925) - בעד.

Dr.Koli:

-החריימה של הרקולס (http://forum.travian.co.il/showthread.php?59631-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A1&p=727980#post727980) - בעד.
-בית כלא (http://forum.travian.co.il/showthread.php?59784-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%90) - נגד, קישור לא פעיל.
-פטריה הזויה (http://forum.travian.co.il/showthread.php?59872-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%96%D7%99%D7%94) - נגד, קישור לא פעיל.

T.P:

-החינוך בישראל (http://forum.travian.co.il/showthread.php?42243-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&p=524301#post524301) - בעד.

Raging Phoenix:

-מקסימוס (http://forum.travian.co.il/showthread.php?42713-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%9E%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A1&p=528698#post528698) - בעד.

hvusvn:

-הפגנות מול אינטל (http://forum.travian.co.il/showthread.php?37043-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%94%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%9C&p=457288#post457288) - נמנע

אני מזכיר, 4 בעד עובר, 4 נגד מסונן.

HerculeS
24-07-2012, 15:04
רשימה:

Reaper:

-המכנס - בעד
-המטאליסט והכומר - סתיו פרסם לזה גרסא מחודשת שנראית הרבה יותר טוב איפשהו.. אז נגד זה לא כי הקישורים לא פועלים ><
-תעלול או ממתק - נגד, קישורים לא פועלים.
-Heaven - בעד.
-הרוצח - נגד. עיצוב גרוע.
-החתונה - בעד.
-התמכרות - נגד, קישורים לא פועלים.
-מקדולנדס - נמנע.
-זומבי - בעד.
-מטוס - בעד.

ilan:

בעד הכל.

Superman:

-סוכות - לא רואה
-שמחת תורה - לא רואה
-ט"ו בשבט - נגד

HerculeS:

-יש לך משהו על הפרצוף - נמנע
-מכתב התאבדות - נמנע

Dr.Koli:

-החריימה של הרקולס - בעד *מעניין למה *
-בית כלא - נמנע, קישור לא פעיל.
-פטריה הזויה - נמנע, קישור לא פעיל.

T.P:

-החינוך בישראל - בעד.

Raging Phoenix:

-מקסימוס - בעד.

hvusvn:

-הפגנות מול אינטל - בעד.

G-bomb
24-07-2012, 16:24
Reaper: אותו דבר כמו ליאור (בדיוק)

ilan:

-הכח נווה תקווה (http://forum.travian.co.il/showthread.php?35841-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%94%D7%9B%D7%97-%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%94-%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94&p=444388#post444388) - נגד.
-כי גם רומאים צריכים (http://forum.travian.co.il/showthread.php?1250-%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%93%D7%99-%D7%A4%D7%A2%D7%9D&p=5594#post5594) - בעד.
-כי גם טאוטונים צריכים (http://forum.travian.co.il/showthread.php?4321-%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%98%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D 7%9D-%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D&p=25317#post25317) - בעד.
-כי גם גאלים צריכים (http://forum.travian.co.il/showthread.php?3487-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%92%D7%9D-%D7%94%D7%92%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D&p=17928#post17928) - בעד.
-הסנאטור (http://forum.travian.co.il/showthread.php?13511-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%94%D7%A1%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%A8&p=117008#post117008) - בעד.

Superman:

-סוכות (http://forum.travian.co.il/showthread.php?11111-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA&p=87525#post87525) - נגד.
-שמחת תורה (http://forum.travian.co.il/showthread.php?11547-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%90%D7%9F-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%9C%D7%A9%D7%9E%D7%97%D7%AA-%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&p=93500#post93500) - נגד.
-ט"ו בשבט (http://forum.travian.co.il/showthread.php?15956-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%90%D7%9F-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%9C%D7%98-%D7%95-%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%98&p=158401#post158401) - נגד.

HerculeS:

-יש לך משהו על הפרצוף (http://forum.travian.co.il/showthread.php?39351-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%9E%D7%A1-2-%D7%9C%D7%9C%D7%90-%D7%A9%D7%9D&p=489279#post489279) - נגד.
-מכתב התאבדות (http://forum.travian.co.il/showthread.php?39652-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%9E%D7%A1-3-Suicide-Note-%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%91%D7%93%D7%95%D7%AA&p=493925#post493925) - בעד.

Dr.Koli: שוב, כמו ליאור.

T.P:

-החינוך בישראל (http://forum.travian.co.il/showthread.php?42243-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&p=524301#post524301) - נגד.

Raging Phoenix:

-מקסימוס (http://forum.travian.co.il/showthread.php?42713-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%9E%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A1&p=528698#post528698) - בעד.

hvusvn:

-הפגנות מול אינטל (http://forum.travian.co.il/showthread.php?37043-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1-%D7%94%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%9C&p=457288#post457288) - נגד.

Raging Phoenix
24-07-2012, 16:47
Reaper: כמו ליאור ו G-Bomb

ilan:
-הכח נווה תקווה - נגד.
-כי גם רומאים צריכים - בעד.
-כי גם טאוטונים צריכים - בעד.
-כי גם גאלים צריכים - בעד.
-הסנאטור - נגד.

Superman:
-סוכות - נגד.
-שמחת תורה - נגד.
-ט"ו בשבט - בעד.

HerculeS:
-יש לך משהו על הפרצוף - נגד.
-מכתב התאבדות - נגד. תכלס זה מועתק, אבל מה שאתם רוצים..

Dr.Koli: שוב, כמו ליאור ו G-Bomb.

T.P:
-החינוך בישראל - נגד.

Raging Phoenix:
-מקסימוס - נמנע.

hvusvn:
-הפגנות מול אינטל - נגד.

lior07
25-07-2012, 13:25
Reaper:

-המכנס - בהצבעה עדיין.
-המטאליסט והכומר - סונן, קישורים לא פועלים.
-תעלול או ממתק - סונן, קישורים לא פועלים.
-Heaven - עבר.
-הרוצח - סונן.
-החתונה - עבר.
-התמכרות - סונן, קישורים לא פועלים.
-מקדולנדס - בהצבעה עדיין.
-זומבי - עבר.
-מטוס - עבר.

ilan:

-הכח נווה תקווה - בהצבעה עדיין.
-כי גם רומאים צריכים - בהצבעה עדיין.
-כי גם טאוטונים צריכים - בהצבעה עדיין.
-כי גם גאלים צריכים - בהצבעה עדיין.
-הסנאטור - בהצבעה עדיין.

Superman:

-סוכות - בהצבעה עדיין.
-שמחת תורה - בהצבעה עדיין.
-ט"ו בשבט - בהצבעה עדיין.

HerculeS:

-יש לך משהו על הפרצוף - בהצבעה עדיין.
-מכתב התאבדות - בהצבעה עדיין.

Dr.Koli:

-החריימה של הרקולס - עבר.
-בית כלא - סונן, קישור לא פעיל
-פטריה הזויה - סונן, קישור לא פעיל.

T.P:

-החינוך בישראל - בהצבעה עדיין.

Raging Phoenix:

-מקסימוס - בהצבעה עדיין.

hvusvn:

-הפגנות מול אינטל - בהצבעה עדיין.

כולם, את מוזמנים להגיב על כל אלה שכתוב "בהצבעה עדיין", ולא, אסף זה לא כל האנשים שיש להם הרשאה :D

lior07
29-07-2012, 21:14
אמ..
אסף? יקיר? מישהו?
צריך עוד לפחות מצביע אחד כדי לגמור את ההצבעה הזאת.

asaf__9
03-08-2012, 17:54
אולי תתן קישור ליד כל אופציה.? צריך לראות מזה לפני שמעבירים לא?

lior07
03-08-2012, 17:56
יש קישורים להכול בהודעה הראשית של ההצבעה הנוכחית.
ההודעה הקודמת שלי הייתה הודעה של מה עדיין בהצבעה, אז לא הוספתי קישורים..

asaf__9
03-08-2012, 20:36
החינוך בישראל בעד

מקסימוס נמנע

הפגנות מול אינטל נגד

Reaper
05-08-2012, 22:24
Reaper:

-המכנס - בעד
-המטאליסט והכומר - בעד
-תעלול או ממתק - בעד
-Heaven - בעד
-הרוצח - בעד
-החתונה - בעד
-התמכרות - בעד
-מקדולנדס - בעד
-זומבי - בעד
-מטוס - בעד

ilan:

-הכח נווה תקווה - נגד
-כי גם רומאים צריכים - נגד
-כי גם טאוטונים צריכים - נגד
-כי גם גאלים צריכים - נגד
-הסנאטור - נגד

Superman:

-סוכות - אין תמונה
-שמחת תורה -זה לא קומיקס, ונגד
-ט"ו בשבט - לא קומיקס, נגד

HerculeS:

-יש לך משהו על הפרצוף - בעד
-מכתב התאבדות - בעד

Dr.Koli:

-החריימה של הרקולס - נגד

T.P:

-החינוך בישראל - נגד

Raging Phoenix:

-מקסימוס - בעד. (הוא צריך לשים לי קרדיט)

hvusvn:

-הפגנות מול אינטל - בעד

HerculeS
05-08-2012, 22:25
reaper:

-המכנס - בעד
-המטאליסט והכומר - בעד
-תעלול או ממתק - בעד
-heaven - בעד
-הרוצח - בעד
-החתונה - בעד
-התמכרות - בעד
-מקדולנדס - בעד
-זומבי - בעד
-מטוס - בעד

ilan:

-הכח נווה תקווה - נגד
-כי גם רומאים צריכים - נגד
-כי גם טאוטונים צריכים - נגד
-כי גם גאלים צריכים - נגד
-הסנאטור - נגד

superman:

-סוכות - אין תמונה
-שמחת תורה -זה לא קומיקס, ונגד
-ט"ו בשבט - לא קומיקס, נגד

hercules:

-יש לך משהו על הפרצוף - בעד
-מכתב התאבדות - בעד

dr.koli:

-החריימה של הרקולס - נגד

t.p:

-החינוך בישראל - נגד

raging phoenix:

-מקסימוס - בעד. (הוא צריך לשים לי קרדיט)

hvusvn:

-הפגנות מול אינטל - בעד


איזה אובייקטיביות סתיו xd ושני הקומיקסים שלי מועתקים ליאור כאילו לקחתי את הרעיונות אז תעיף אותם...

Reaper
05-08-2012, 22:27
איזה אובייקטיביות סתיו xd ושני הקומיקסים שלי מועתקים ליאור כאילו לקחתי את הרעיונות אז תעיף אותם...
חח אני יודע שהם מועתקים יא אפסססססססססססס לקחת מאקספלוסם.. ילד שובב.

lior07
05-08-2012, 22:27
אני יודע שהם מועתקים לא התכוונתי להכניס אותם אבל לא היה לי כוח להוציא אותם מהצבעה באמצע xd
יש גם את "המטוס" של סתיו שלא יכנס כי מסתבר שגם זה מועתק :p
אם אתם יודעים על עוד העתקות דברו איתי ותנו הוכחות..
כבר אני יגיד איזה עיצובים עדיין בהצבעה ואיזה עברו/סוננו.

HerculeS
05-08-2012, 22:31
חח אני יודע שהם מועתקים יא אפסססססססססססס לקחת מאקספלוסם.. ילד שובב.

לא היו לי רעיונות ושותפי הנחמד שלמעלה לא מוכן לקחת את הרעיונות שלי.
מה שאני אעשה זה שאני אקח רעיונות מאקספלוסם ואשתול רעיונות שלי באמצע ואז נראה אותך :?
למרות שעברת על כל הקומיקסים שלהם אז אתה בטח זוכר d:

Reaper
05-08-2012, 22:31
אני יודע שהם מועתקים לא התכוונתי להכניס אותם אבל לא היה לי כוח להוציא אותם מהצבעה באמצע xd
יש גם את "המטוס" של סתיו שלא יכנס כי מסתבר שגם זה מועתק :p
אם אתם יודעים על עוד העתקות דברו איתי ותנו הוכחות..
כבר אני יגיד איזה עיצובים עדיין בהצבעה ואיזה עברו/סוננו.
מה מועתק? אני לא העתקתי אף קומיקס שלי..

lior07
05-08-2012, 22:34
מה מועתק? אני לא העתקתי אף קומיקס שלי..

http://i88.photobucket.com/albums/k180/jeremyloh/willwong-ExplsmComic2.jpg

Reaper
05-08-2012, 22:37
http://i88.photobucket.com/albums/k180/jeremyloh/willwong-ExplsmComic2.jpg
הו שיט! חח נשבע לך שפעם ראשונה אני רואה את זה..
חח חכה אני אביא את שחף לפה, עשינו את הקומיקס הזה ביחד..

HerculeS
05-08-2012, 22:38
בארורררר
יאפססססססססססססססססססססס
ילד שובב.

Reaper
05-08-2012, 22:39
שחף יהיה הבורר!! הוא לא משקר..

Raging Phoenix
05-08-2012, 23:30
באמת שלא ראיתי בחיים את הדבר הזה.. הרעיון של הבדיחה פשוט קפץ..
לא כזה קשה לחשוב עליו, ואני מניח שכך יצא שגם אנחנו חשבנו עליו..
קורה שלפעמים explosm חושבים על דברים לפנינו, מן הסתם הם ותיקים יותר..
אבל אנחנו לא מודעים לכל הקומקסים שלהם, ואני מבטיח לך שכשאני עזרתי לו, לא העתקנו, וכאלו שהוא רצה להעתיק - ניסיתי לפסול אותם מבחינתו

lior07
05-08-2012, 23:32
אם אתה אומר אני לא יודע אם לפסול את זה או לא :/
נשאיר את זה בכל מקרה לא יבוא מישהו מאקספלוסם וידרוש זכויות יוצרים xd

HerculeS
06-08-2012, 00:23
נשאיר גם את שלי עד שיבוא מישהו מאקספלוסם וידרוש זכויות יוצרים :?

lior07
06-08-2012, 00:38
נשאיר גם את שלי עד שיבוא מישהו מאקספלוסם וידרוש זכויות יוצרים :?

לא, אתה חווה, ואתה עשיתה את זה בידיעה..

HerculeS
06-08-2012, 00:39
עשית* ואני הולך עכשיו אתה חופשי לעשות מה שבאלך בפרופיל שלי.

Reaper
06-08-2012, 07:28
באמת שלא ראיתי בחיים את הדבר הזה.. הרעיון של הבדיחה פשוט קפץ..
לא כזה קשה לחשוב עליו, ואני מניח שכך יצא שגם אנחנו חשבנו עליו..
קורה שלפעמים explosm חושבים על דברים לפנינו, מן הסתם הם ותיקים יותר..
אבל אנחנו לא מודעים לכל הקומקסים שלהם, ואני מבטיח לך שכשאני עזרתי לו, לא העתקנו, וכאלו שהוא רצה להעתיק - ניסיתי לפסול אותם מבחינתו
הוו תודה רבה! רואים!!!??

lior07
06-08-2012, 10:49
Reaper:

-המכנס - סונן.
-המטאליסט והכומר - סונן, קישורים לא פועלים.
-תעלול או ממתק - סונן, קישורים לא פועלים.
-Heaven - עבר.
-הרוצח - סונן.
-החתונה - עבר.
-התמכרות - סונן, קישורים לא פועלים.
-מקדולנדס - עבר.
-זומבי - עבר.
-מטוס - עבר.

ilan:

-הכח נווה תקווה - סונן.
-כי גם רומאים צריכים - עבר.
-כי גם טאוטונים צריכים - עבר.
-כי גם גאלים צריכים - עבר.
-הסנאטור - היה תיקו, החלטתי לשנות את ההצבעה שלי מ"נמנע" ל"נגד". סונן.

Superman:

-סוכות - סונן.
-שמחת תורה - סונן.
-ט"ו בשבט - סונן.

HerculeS:

-יש לך משהו על הפרצוף - הועתק, סונן.
-מכתב התאבדות - הועתק, סונן.

Dr.Koli:

-החריימה של הרקולס - עבר.
-בית כלא - סונן, קישור לא פעיל
-פטריה הזויה - סונן, קישור לא פעיל.

T.P:

-החינוך בישראל - היה תיקו 3-3, החלטתי בגלל שכולם הצביעו, בתור ספרן העברתי אותו.

Raging Phoenix:

-מקסימוס - עבר.

hvusvn:

-הפגנות מול אינטל - היה תיקו, שיניתי הצבעה מ"נמנע" ל"נגד". סונן.

בגלל שההצבעה נערכו לפני יותר משבוע, נמאס לי לחכות לאחרונים שיצביעו כדי להכריע, הכרעתי לפי מה שיש כרגע.

*רועי ירד בגלל מועתקים.
*הוחלט אתמול להשאיר את המטוס של סתיו.

בקרוב אני יעלה את הפינה הבאה לסינון, אני חושב שהבאה זאת חתימות וסמלים headbangheadbang

lior07
06-08-2012, 13:12
טוב.. תהיו מוכנים נפשית, יש הרבהההה מה להצביע.

Cold:

-50 cent (http://forum.travian.co.il/showthread.php?33094-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-50-cent-%D7%9C%D7%91%D7%90%D7%98%D7%9C) - נגד.
-Top Model (http://forum.travian.co.il/showthread.php?33703-%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%A0%D7%99D7%AA-%D7%A2%D7%9C) - נמנע.
-50 cent שלישית (http://forum.travian.co.il/showthread.php?34391-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-50-cent-%D7%A4%D7%A2%D7%9D-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA-(%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94)&p=425628#post425628)- נגד.
-לוגואים לחברי הפורום (http://forum.travian.co.il/showthread.php?34824-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D/page2) - נגד.
-Party (http://forum.travian.co.il/showthread.php?36432-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-Party&p=451103#post451103) - נגד.
-Jessica alba (http://forum.travian.co.il/showthread.php?35164-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-Jessica-Alba-%2A) - בעד.
-חתימה לשירלי (http://forum.travian.co.il/showthread.php?36701-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%9C%D7%99-%28tango%29&p=453827#post453827) - בעד.
-BaseBall (http://forum.travian.co.il/showthread.php?52103-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-BaseBall&p=623097#post623097) - נמנע.

DarkkJak:

-Diesel (http://forum.travian.co.il/showthread.php?33689-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-Diesel) - בעד.

-5 חתימות בנושא פעולה (http://forum.travian.co.il/showthread.php?35192-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-5-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94) - זה בעיה שזה 5 חתימות יחד, אבל יש את FLASH לדוגמא שאני לא יכול לוותר עליה.. בעד!
-Goblin (http://forum.travian.co.il/showthread.php?34162-Goblin-%D7%94%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%9B%D7%99-%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%A9%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%93-%D7%9B%D7%94) - נמנע.

Raging Phoenix:

-Untitled 2 (http://forum.travian.co.il/showthread.php?57257-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-Untitled-2&p=692611#post692611) - בעד..
-Reaper (http://forum.travian.co.il/showthread.php?53486-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-Reaper&p=636491#post636491) - בעד..
-Paladin (http://forum.travian.co.il/showthread.php?54364-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-Paladin) - בעד..
-War Dancer (http://forum.travian.co.il/showthread.php?38538-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-War-Dancer&p=477680#post477680) - נגד.
-Psycho (http://forum.travian.co.il/showthread.php?38358-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA-Psycho&p=475194#post475194) - נגד.
-Swordsman (http://forum.travian.co.il/showthread.php?37776-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA-Swordsman&p=466428#post466428) - נגד.
-Mage (http://forum.travian.co.il/showthread.php?59072-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-Mage) - נגד.
-G-bomb (http://forum.travian.co.il/showthread.php?58395-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-G-Bomb) - נמנע.

Tango:

-The new way to design (http://forum.travian.co.il/showthread.php?41959-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-the-new-way-to-design&p=521369#post521369) - נגד.
-Bee (http://forum.travian.co.il/showthread.php?35393-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-bee) - נגד.
-Fergie (http://forum.travian.co.il/showthread.php?33746-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-fergie) - נגד.
-הקערה של טנגו 100% + HALO + לוגו (http://forum.travian.co.il/showthread.php?34880-%D7%94%D7%A7%D7%A2%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%98%D7%A0%D7%92%D7%95-100-%D7%A1%D7%95%D7%92-%D7%A9%D7%9C-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%9Chalo-%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-%D7%A9%D7%9C%D7%99)- נגד.
** לא אישי שירלי אבל זה לא לרמה שלך XD

HerculeS:

-Wolverin (http://forum.travian.co.il/showthread.php?35413-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-Wolverin) - נגד, איך לעזאזל זה נכנס לספרייה O.ם
-Iron Man (http://forum.travian.co.il/showthread.php?34669-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D 7%AA-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94-Iron-Man) - נגד.
-Spot (http://forum.travian.co.il/showthread.php?40988-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-%D7%A1%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%98%D7%98%D7%A8-Spot&p=511983#post511983) - נמנע.
-Assassins creed (http://forum.travian.co.il/showthread.php?55769-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-Assassin-Creed&p=669756#post669756) - בעד.
-Raging Phoenix (http://forum.travian.co.il/showthread.php?55326-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-Raging-Phoenix&p=661372#post661372) - נגד O.ם
-Dragon (http://forum.travian.co.il/showthread.php?57551-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-Dragon&p=697209#post697209) - בעד.
-HerculeS (http://forum.travian.co.il/showthread.php?58430-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-HerculeS)- נגד..

Blue:

-Hack (http://forum.travian.co.il/showthread.php?34802-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-hack-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%94&p=431012#post431012) - נגד.
-היסטוריות עיצוב (http://forum.travian.co.il/showthread.php?36685-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D 7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%A9%D7%9C-blue-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%A7%D7%97%D7%AA-%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%9C%D7%98%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%94&p=453604#post453604) - נגד.

Faithful:

-Faithful (http://forum.travian.co.il/showthread.php?37784-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-Faithful&p=466496#post466496) - בעד.
-Britney Spears (http://forum.travian.co.il/showthread.php?35607-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-Britney-Spears%2A&p=442089#post442089) - נגד.

Ori123:

-לוגואים למספר חברי פורום (http://forum.travian.co.il/showthread.php?34999-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94) - נמנע.
-StreetBall (http://forum.travian.co.il/showthread.php?35392-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-streetball)- נגד.

nmg555w:

-angus young (http://forum.travian.co.il/showthread.php?34167-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-angus-young) - נמנע.
-Careful (http://forum.travian.co.il/showthread.php?58365-%D7%A4-%D7%97-%D7%A0%D7%9E%D7%92-Careful)- נמנע.

IdanC1s2:

-מספר חתימות שלי (http://forum.travian.co.il/showthread.php?35051-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A1-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C%D7%99-%28IdanC1s2%29)- נגד.

shisha:

-Tango (http://forum.travian.co.il/showthread.php?50022-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-Tango&p=598465#post598465)- בעד.

JoyStick:

-JoyStick (http://forum.travian.co.il/showthread.php?50067-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-Joystick-%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%93-%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%94&p=598747#post598747) - בעד.

Yaniv169:

-WOW (http://forum.travian.co.il/showthread.php?59441-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-wow) - נגד.
-OC (http://forum.travian.co.il/showthread.php?58670-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-oc) - נגד.
-RP (http://forum.travian.co.il/showthread.php?59286-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-rp) - בעד.
- Love (http://forum.travian.co.il/showthread.php?58924-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-Love) - נגד.

זהו!
נגמר סוף סוף!

**היו הרבה עיצובים שירדו מדיון, ומעצבים בכללי, בגלל שהקישורים לא עבדו, אז כדי לחסוך לעצמי עבודה פשוט לא העלאתי אותם לדיון..
תגובות אנשים!! לא להתיות עלצנים :rolleyes:
אני הייתי צריך לסדר הכול ועם קישורים עוד :cry:

HerculeS
07-08-2012, 19:25
HerculeS - כי אני צריך להיות ראשון XD

בעד הכל. זה מושלעם 3>


Cold \ - השאלה אם צריך להכניס את כל החתימות שלו בכלל כי המשתמש שלו נמחק.
מה שבאלכם.

-50 cent - נגד.
-Top Model - בעד
-50 cent שלישית - נגד.
-לוגואים לחברי הפורום - נגד.
-Party - נגד.
-Jessica alba - בעד.
-חתימה לשירלי - נגד
-BaseBall - נגד

DarkkJak:

בעד הכל. מה אתם מדברים בכלל הכל מעולה.

Raging Phoenix:

-Untitled 2 - בעד..
-Reaper - נגד כי זה לא השם שלי שם *~*
סתם בעד :P
-Paladin - בעד..
-War Dancer - נגד.
-Psycho - נמנע
-Swordsman - נמנע
-Mage - בעד.
-G-bomb - נגד

Tango:

-The new way to design - נגד.
-Bee - בעד.
-Fergie - החתימה ענקית אבל כשמקטינים אותה זה נראה הרבה יותר טוב. בעד.
-הקערה של טנגו 100% + HALO + לוגו - בעד.


Blue:

-Hack - נגד.
-היסטוריות עיצוב - נמנע.

Faithful:

-Faithful - הלוגו ממדריך - ההברשה מאוד יפה אבל אני לא חושב שצריך להכניס את זה רק בגלל הרקע. כאילו גם הלוגו אבל :?
נמנע.
-Britney Spears - בעד

Ori123:

-לוגואים למספר חברי פורום - נגד. מצטער.
-StreetBall - נגד.

nmg555w:

-angus young - נגד
-Careful - נגד

IdanC1s2:

-מספר חתימות שלי - בעד.

shisha:

-Tango - בעד.

JoyStick:

-JoyStick - מושלעם *~* ברור שבעד.

Yaniv169:

-WOW - נגד.
-OC - נגד.
-RP - בעד.
- Love - נגד.

Raging Phoenix
07-08-2012, 20:38
Cold:

-50 cent (http://forum.travian.co.il/showthread.php?33094-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-50-cent-%D7%9C%D7%91%D7%90%D7%98%D7%9C) - נגד.
-Top Model (http://forum.travian.co.il/showthread.php?33703-%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%A0%D7%99D7%AA-%D7%A2%D7%9C) - נמנע.
-50 cent שלישית (http://forum.travian.co.il/showthread.php?34391-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-50-cent-%D7%A4%D7%A2%D7%9D-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA-(%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94)&p=425628#post425628)- נגד.
-לוגואים לחברי הפורום (http://forum.travian.co.il/showthread.php?34824-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D/page2) - נגד.
-Party (http://forum.travian.co.il/showthread.php?36432-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-Party&p=451103#post451103) - נגד.
-Jessica alba (http://forum.travian.co.il/showthread.php?35164-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-Jessica-Alba-%2A) - בעד.
-חתימה לשירלי (http://forum.travian.co.il/showthread.php?36701-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%9C%D7%99-%28tango%29&p=453827#post453827) - בעד.
-BaseBall (http://forum.travian.co.il/showthread.php?52103-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-BaseBall&p=623097#post623097) - נגד.

DarkkJak:
בעד הכל

Raging Phoenix:
מותר לי בכלל להצביע לעצמי?

-Untitled 2 (http://forum.travian.co.il/showthread.php?57257-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-Untitled-2&p=692611#post692611) - בעד.
-Reaper (http://forum.travian.co.il/showthread.php?53486-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-Reaper&p=636491#post636491) - בעד.
-Paladin (http://forum.travian.co.il/showthread.php?54364-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-Paladin) - בעד.
-War Dancer (http://forum.travian.co.il/showthread.php?38538-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-War-Dancer&p=477680#post477680) - נגד.
-Psycho (http://forum.travian.co.il/showthread.php?38358-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA-Psycho&p=475194#post475194) - נמנע.
-Swordsman (http://forum.travian.co.il/showthread.php?37776-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA-Swordsman&p=466428#post466428) - נגד.
-Mage (http://forum.travian.co.il/showthread.php?59072-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-Mage) - בעד.
-G-bomb (http://forum.travian.co.il/showthread.php?58395-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-G-Bomb) - נגד.

Tango:

-The new way to design (http://forum.travian.co.il/showthread.php?41959-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-the-new-way-to-design&p=521369#post521369) - נגד.
-Bee (http://forum.travian.co.il/showthread.php?35393-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-bee) - נגד.
-Fergie (http://forum.travian.co.il/showthread.php?33746-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-fergie) - נמנע.
-הקערה של טנגו 100% + HALO + לוגו (http://forum.travian.co.il/showthread.php?34880-%D7%94%D7%A7%D7%A2%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%98%D7%A0%D7%92%D7%95-100-%D7%A1%D7%95%D7%92-%D7%A9%D7%9C-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%9Chalo-%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-%D7%A9%D7%9C%D7%99)- נגד.
אני זוכר שהייתה לה חתימה פצצה עם שלט ומסגרת שנשברת כלפי מטה - אותה צריך להכניס..

HerculeS:

-Wolverin (http://forum.travian.co.il/showthread.php?35413-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-Wolverin) - נגד
-Iron Man (http://forum.travian.co.il/showthread.php?34669-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D 7%AA-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94-Iron-Man) - נגד.
-Spot (http://forum.travian.co.il/showthread.php?40988-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-%D7%A1%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%98%D7%98%D7%A8-Spot&p=511983#post511983) - נמנע.
-Assassins creed (http://forum.travian.co.il/showthread.php?55769-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-Assassin-Creed&p=669756#post669756) - נמנע.
-Raging Phoenix (http://forum.travian.co.il/showthread.php?55326-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-Raging-Phoenix&p=661372#post661372) - נגד.
-Dragon (http://forum.travian.co.il/showthread.php?57551-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-Dragon&p=697209#post697209) - בעד.
-HerculeS (http://forum.travian.co.il/showthread.php?58430-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-HerculeS)- נמנע.

Blue:

-Hack (http://forum.travian.co.il/showthread.php?34802-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-hack-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%94&p=431012#post431012) - נגד.
-היסטוריות עיצוב (http://forum.travian.co.il/showthread.php?36685-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D 7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%A9%D7%9C-blue-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%A7%D7%97%D7%AA-%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%9C%D7%98%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%94&p=453604#post453604) - נגד.

Faithful:

-Faithful (http://forum.travian.co.il/showthread.php?37784-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-Faithful&p=466496#post466496) - בעד.
-Britney Spears (http://forum.travian.co.il/showthread.php?35607-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-Britney-Spears%2A&p=442089#post442089) - נגד.

Ori123:

-לוגואים למספר חברי פורום (http://forum.travian.co.il/showthread.php?34999-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94) - נגד.
-StreetBall (http://forum.travian.co.il/showthread.php?35392-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-streetball)- נגד.

nmg555w:

-angus young (http://forum.travian.co.il/showthread.php?34167-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-angus-young) - נמנע.
-Careful (http://forum.travian.co.il/showthread.php?58365-%D7%A4-%D7%97-%D7%A0%D7%9E%D7%92-Careful)- נמנע.

IdanC1s2:

-מספר חתימות שלי (http://forum.travian.co.il/showthread.php?35051-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A1-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C%D7%99-%28IdanC1s2%29)- נגד.

shisha:

-Tango (http://forum.travian.co.il/showthread.php?50022-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-Tango&p=598465#post598465)- נגד.

JoyStick:

-JoyStick (http://forum.travian.co.il/showthread.php?50067-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-Joystick-%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%93-%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%94&p=598747#post598747) - בעד.

Yaniv169:

-WOW (http://forum.travian.co.il/showthread.php?59441-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-wow) - נמנע.
-OC (http://forum.travian.co.il/showthread.php?58670-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-oc) - נגד.
-RP (http://forum.travian.co.il/showthread.php?59286-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-rp) - בעד.
- Love (http://forum.travian.co.il/showthread.php?58924-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-Love) - בעד.

HerculeS
07-08-2012, 20:54
אם כבר מדברים לשרון יש מלא חתימות סוסות באלבום שהיא לא פרסמה.
אני בעד להעלות אותם להצבעה גם.

lior07
07-08-2012, 20:58
אם כבר מדברים לשרון יש מלא חתימות סוסות באלבום שהיא לא פרסמה.
אני בעד להעלות אותם להצבעה גם.

כמו שכבר אמרתי, קודם נגמור לסנן את הספרייה ואז נעלה עיצובים ובקשות להצבעות.
וחוץ מזה, אחרי החלק הזה יש 4 יצירות בפינת ווידאו ואפשר להתחיל לעלות בקשות!

G-bomb
07-08-2012, 21:08
Cold:-50 cent (http://forum.travian.co.il/showthread.php?33094-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-50-cent-%D7%9C%D7%91%D7%90%D7%98%D7%9C)- בעד.
-Top Model (http://forum.travian.co.il/showthread.php?33703-%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%A0%D7%99D7%AA-%D7%A2%D7%9C)- נמנע.
-50 cent שלישית (http://forum.travian.co.il/showthread.php?34391-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-50-cent-%D7%A4%D7%A2%D7%9D-%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA-(%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94)&p=425628#post425628)- נגד.
-לוגואים לחברי הפורום (http://forum.travian.co.il/showthread.php?34824-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D/page2)- נגד.
-Party (http://forum.travian.co.il/showthread.php?36432-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-Party&p=451103#post451103)- נגד.
-Jessica alba (http://forum.travian.co.il/showthread.php?35164-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-Jessica-Alba-%2A)- נגד.
-חתימה לשירלי (http://forum.travian.co.il/showthread.php?36701-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%9C%D7%99-%28tango%29&p=453827#post453827)- בעד.
-BaseBall (http://forum.travian.co.il/showthread.php?52103-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-BaseBall&p=623097#post623097)- נמנע.


DarkkJak:-Diesel (http://forum.travian.co.il/showthread.php?33689-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-Diesel)- בעד.
-5 חתימות בנושא פעולה (http://forum.travian.co.il/showthread.php?35192-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-5-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94)- נמנע.
-Goblin (http://forum.travian.co.il/showthread.php?34162-Goblin-%D7%94%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%9B%D7%99-%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%A9%D7%9C%D7%99-%D7%A2%D7%93-%D7%9B%D7%94)- בעד.


Raging Phoenix:-Untitled 2 (http://forum.travian.co.il/showthread.php?57257-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-Untitled-2&p=692611#post692611)- בעד.
-Reaper (http://forum.travian.co.il/showthread.php?53486-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-Reaper&p=636491#post636491)- בעד.
-Paladin (http://forum.travian.co.il/showthread.php?54364-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-Paladin)- בעד.
-War Dancer (http://forum.travian.co.il/showthread.php?38538-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-War-Dancer&p=477680#post477680)- בעד.
-Psycho (http://forum.travian.co.il/showthread.php?38358-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA-Psycho&p=475194#post475194)- בעד.
-Swordsman (http://forum.travian.co.il/showthread.php?37776-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA-Swordsman&p=466428#post466428)- בעד.
-Mage (http://forum.travian.co.il/showthread.php?59072-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-Mage)- בעד.
-G-bomb (http://forum.travian.co.il/showthread.php?58395-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-G-Bomb)- נגד.


Tango:-The new way to design (http://forum.travian.co.il/showthread.php?41959-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-the-new-way-to-design&p=521369#post521369)- נגד.
-Bee (http://forum.travian.co.il/showthread.php?35393-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-bee)- בעד.
-Fergie (http://forum.travian.co.il/showthread.php?33746-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-fergie)- נגד.
-הקערה של טנגו 100% + HALO + לוגו (http://forum.travian.co.il/showthread.php?34880-%D7%94%D7%A7%D7%A2%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%98%D7%A0%D7%92%D7%95-100-%D7%A1%D7%95%D7%92-%D7%A9%D7%9C-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%9Chalo-%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-%D7%A9%D7%9C%D7%99)- בעד הקערה, נגד השאר.


HerculeS:-Wolverin (http://forum.travian.co.il/showthread.php?35413-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-Wolverin)- נגד.
-Iron Man (http://forum.travian.co.il/showthread.php?34669-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D 7%AA-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94-Iron-Man)- נגד.
-Spot (http://forum.travian.co.il/showthread.php?40988-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-%D7%A1%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%98%D7%98%D7%A8-Spot&p=511983#post511983)- בעד.
-Assassins creed (http://forum.travian.co.il/showthread.php?55769-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-Assassin-Creed&p=669756#post669756)- בעד.
-Raging Phoenix (http://forum.travian.co.il/showthread.php?55326-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-Raging-Phoenix&p=661372#post661372)- נגד.
-Dragon (http://forum.travian.co.il/showthread.php?57551-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-Dragon&p=697209#post697209)- בעד.
-HerculeS (http://forum.travian.co.il/showthread.php?58430-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-HerculeS)- נגד.


Blue:-Hack (http://forum.travian.co.il/showthread.php?34802-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-hack-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%94&p=431012#post431012)- נגד.
-היסטוריות עיצוב (http://forum.travian.co.il/showthread.php?36685-%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D 7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%A9%D7%9C-blue-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%A7%D7%97%D7%AA-%D7%96%D7%9E%D7%9F-%D7%9C%D7%98%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%94&p=453604#post453604)- נגד.


Faithful:-Faithful (http://forum.travian.co.il/showthread.php?37784-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-Faithful&p=466496#post466496)- בעד.
-Britney Spears (http://forum.travian.co.il/showthread.php?35607-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-Britney-Spears%2A&p=442089#post442089)- נגד.


Ori123:-לוגואים למספר חברי פורום (http://forum.travian.co.il/showthread.php?34999-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94)- נמנע.
-StreetBall (http://forum.travian.co.il/showthread.php?35392-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-streetball)- נגד.


nmg555w:-angus young (http://forum.travian.co.il/showthread.php?34167-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-angus-young)- נגד.
-Careful (http://forum.travian.co.il/showthread.php?58365-%D7%A4-%D7%97-%D7%A0%D7%9E%D7%92-Careful)- נגד.


IdanC1s2:-מספר חתימות שלי (http://forum.travian.co.il/showthread.php?35051-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%A1-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C%D7%99-%28IdanC1s2%29)- נגד.


shisha:-Tango (http://forum.travian.co.il/showthread.php?50022-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-Tango&p=598465#post598465)- בעד.


JoyStick:-JoyStick (http://forum.travian.co.il/showthread.php?50067-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-Joystick-%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%93-%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A6%D7%94&p=598747#post598747)- בעד.


Yaniv169:-WOW (http://forum.travian.co.il/showthread.php?59441-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-wow)- בעד.
-OC (http://forum.travian.co.il/showthread.php?58670-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-oc)- נגד.
-RP (http://forum.travian.co.il/showthread.php?59286-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-rp)- נגד.
- Love (http://forum.travian.co.il/showthread.php?58924-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-Love)- בעד.

lior07
12-08-2012, 14:06
Cold:

-50 cent - סונן.
-Top Model - עבר.
-50 cent שלישית - סונן.
-לוגואים לחברי הפורום - סונן.
-Party - סונן.
-Jessica alba - עבר.
-חתימה לשירלי - עבר.
-BaseBall - סונן.

DarkkJak:

-Diesel - עבר.
-5 חתימות בנושא פעולה - עבר.
-Goblin - עבר.

Raging Phoenix:

-Untitled 2 - עבר.
-Reaper - עבר.
-Paladin - עבר.
-War Dancer - סונן.
-Psycho - עדיין בהצבעה.
-Swordsman - עדיין בהצבעה.
-Mage - עבר.
-G-bomb - סונן.

Tango:

-The new way to design - סונן.
-Bee - בהצבעה עדיין.
-Fergie - סונן.
-הקערה של טנגו 100% + HALO + לוגו - עדיין בהצבעה.

HerculeS:

-Wolverin - סונן.
-Iron Man - סונן.
-Spot - עבר.
-Assassins creed - עבר.
-Raging Phoenix - סונן.
-Dragon - עבר.
-HerculeS - סונן.

Blue:

-Hack - סונן.
-היסטוריות עיצוב -סונן.

Faithful:

-Faithful - עבר.
-Britney Spears - סונן.

Ori123:

-לוגואים למספר חברי פורום - סונן.
-StreetBall - סונן.

nmg555w:

-angus young - סונן.
-Careful - סונן.

IdanC1s2:

-מספר חתימות שלי - סונן.

shisha:

-Tango - עבר.

JoyStick:

-JoyStick - עבר.

Yaniv169:

-WOW - סונן.
-OC - סונן.
-RP - עבר.
- Love - בהצבעה עדיין.

יש 5 יצירות בסך הכול שצריכות שמישהו יקבע ואתם, מחכים לחמישי שיצביע..


**** מעצבים, הגיע הזמן.
נשארה עוד פינה אחת בספרייה שצריכה לסנן ואז אפשר להתחיל לבקש ממני לעלות יצירות לדיון.
אני מאמין שעד יום שלישי (תלוי כמה זמן יקח לעד החמישי לבוא ולהכריע את החמש האלה^^) נגמור לסנן את הספרייה והיא תתחיל להריץ עיצובים, חבילות ומדריכים חדשים.

asaf__9
12-08-2012, 15:13
LOVE- ממש בעד
swordsman- נגד
bee - נמנע
הקערה של טנגו 100% + HALO + לוגו - נגד, כי לא עובדות התמונות
Psycho- נגד

-
ואיך זה שאין חתימות ומדריכים שלי בספריה? :O

lior07
12-08-2012, 16:17
Cold:

-50 cent - סונן.
-Top Model - עבר.
-50 cent שלישית - סונן.
-לוגואים לחברי הפורום - סונן.
-Party - סונן.
-Jessica alba - עבר.
-חתימה לשירלי - עבר.
-BaseBall - סונן.

DarkkJak:

-Diesel - עבר.
-5 חתימות בנושא פעולה - עבר.
-Goblin - עבר.

Raging Phoenix:

-Untitled 2 - עבר.
-Reaper - עבר.
-Paladin - עבר.
-War Dancer - סונן.
-Psycho - סונן.
-Swordsman - סונן.
-Mage - עבר.
-G-bomb - סונן.

Tango:

-The new way to design - סונן.
-Bee - בהצבעה עדיין.
-Fergie - סונן.
-הקערה של טנגו 100% + HALO + לוגו - סונן.

HerculeS:

-Wolverin - סונן.
-Iron Man - סונן.
-Spot - עבר.
-Assassins creed - עבר.
-Raging Phoenix - סונן.
-Dragon - עבר.
-HerculeS - סונן.

Blue:

-Hack - סונן.
-היסטוריות עיצוב -סונן.

Faithful:

-Faithful - עבר.
-Britney Spears - סונן.

Ori123:

-לוגואים למספר חברי פורום - סונן.
-StreetBall - סונן.

nmg555w:

-angus young - סונן.
-Careful - סונן.

IdanC1s2:

-מספר חתימות שלי - סונן.

shisha:

-Tango - עבר.

JoyStick:

-JoyStick - עבר.

Yaniv169:

-WOW - סונן.
-OC - סונן.
-RP - עבר.
- Love - עבר.


אם מישהו רוצה לשנות את דעתו לגבי BEE אני נותן זמן עד השעה 7 כשאני מתחבר שוב ולהכריע, אם לא, העיצוב מסונן.

אסף, אין לך חתימות/מדריכים מהסיבה הפשוטה - הספרייה לא עודכנה המון זמן.
גם אם היה לך את הדרישות, די בטוח שלא היית נכנס כי לא היה מי שיערוך אותה.

~בשעה 7 אני יבוא לראות מה מצב העיצוב BEE של טנגו, אני יעדכן את הספרייה ויעלה את האגף הקטן והאחרון להצבעה.
אפשר להתחיל לשלוח לי בה"פ אשכולות של יצירות/מדריכים/קומיקסים/ווידיאו/חבילות הורדה.
בבקשה לעשות את הכול מרוכז, ולא לשלוח לי חלק עכשיו וחלק בהודעה אחרת זה רק יקשה עלי.
תודה :)

lior07
12-08-2012, 21:07
אווווווקי, גמרתי סוף סוף לשחק עם כל הקישורים headbang
אף אחד לא שינה עמדה לגבי BEE של טנגו, משמע העיצוב סונן.

אגף אחרון שיש לעדכן!!

Zoo222:

-נסיך פרס (http://forum.travian.co.il/showthread.php?31608-%D7%A1%D7%A8%D7%98-%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9A-%D7%A4%D7%A8%D7%A1&p=385609#post385609) - נמנע.
-כוס שמתמלאת מעצמה (http://forum.travian.co.il/showthread.php?32838-%D7%9B%EF%AD%8B%D7%A1-%D7%A9%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%94%21&p=402536#post402536) - בעד, די מגניב :P

Jorden4u:

-הטאוטון (http://forum.travian.co.il/showthread.php?33719-%D7%94%D7%98%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9F-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A4&p=416395#post416395) - נגד :crazy:

Ilan:

-מה קורה כשאוכלים יותר מדי בננות (http://forum.travian.co.il/showthread.php?38816-%D7%9E%D7%94-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9E%D7%93%D7%99-%D7%91%D7%A0%D7%A0%D7%95%D7%AA&p=481505#post481505) - ילדותי או לא, הצחיק אותי :P בעד.

זהו, 4 יצירות.
אתם יותר ממוזמנים לשלוח עלי לה"פ כל אשכול שלכם!
יצירות, ווידאו, מדריכים, חבילות, קומיקסים, הכל לשלוח לי לה"פ, מרוכז, לבדוק שהכול תקין קודם.

asaf__9
12-08-2012, 21:23
-כוס שמתמלאת מעצמה (http://forum.travian.co.il/showthread.php?32838-%D7%9B%EF%AD%8B%D7%A1-%D7%A9%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%94%21&p=402536#post402536) - נגד
נסיך הפרסי - נגד
הטאוטון נגדדדד
מה קורה כשאוכלים יותר מדי בננות (http://forum.travian.co.il/showthread.php?38816-%D7%9E%D7%94-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9E%D7%93%D7%99-%D7%91%D7%A0%D7%A0%D7%95%D7%AA&p=481505#post481505) - בעדד

yakirmo
12-08-2012, 21:40
נסיך פרס (http://forum.travian.co.il/showthread.php?31608-%D7%A1%D7%A8%D7%98-%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9A-%D7%A4%D7%A8%D7%A1&p=385609#post385609) - נגד (אין קשר לגרפיקה)
-כוס שמתמלאת מעצמה (http://forum.travian.co.il/showthread.php?32838-%D7%9B%EF%AD%8B%D7%A1-%D7%A9%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%94%21&p=402536#post402536) - בעד
-הטאוטון (http://forum.travian.co.il/showthread.php?33719-%D7%94%D7%98%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9F-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A4&p=416395#post416395) - נגד
-מה קורה כשאוכלים יותר מדי בננות (http://forum.travian.co.il/showthread.php?38816-%D7%9E%D7%94-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9E%D7%93%D7%99-%D7%91%D7%A0%D7%A0%D7%95%D7%AA&p=481505#post481505) - נגד

G-bomb
13-08-2012, 23:49
Zoo222:

-נסיך פרס (http://forum.travian.co.il/showthread.php?31608-%D7%A1%D7%A8%D7%98-%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9A-%D7%A4%D7%A8%D7%A1&p=385609#post385609)
- נגד.
-כוס שמתמלאת מעצמה (http://forum.travian.co.il/showthread.php?32838-%D7%9B%EF%AD%8B%D7%A1-%D7%A9%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%94%21&p=402536#post402536)
- בעד.

Jorden4u:

-הטאוטון (http://forum.travian.co.il/showthread.php?33719-%D7%94%D7%98%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9F-%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A4&p=416395#post416395)
- נגד.

Ilan:

-מה קורה כשאוכלים יותר מדי בננות (http://forum.travian.co.il/showthread.php?38816-%D7%9E%D7%94-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%A8-%D7%9E%D7%93%D7%99-%D7%91%D7%A0%D7%A0%D7%95%D7%AA&p=481505#post481505)
- נמנע.

lior07
14-08-2012, 13:51
Zoo222:

-נסיך פרס - סונן.
-כוס שמתמלאת מעצמה - עבר.

Jorden4u:

-הטאוטון - סונן.

Ilan:

-מה קורה כשאוכלים יותר מדי בננות - עבר.

אני עורך את הספרייה ומעלה את כל האשכולות של אסף לדיון.
אני מזכיר, כל אחד שרוצה לעלות עיצוב לדיון שישלח לי את האשכולות לה"פ!
אני לא הולך לרדוף אחריכם, אם זה חשוב לכם אתם תשלחו..

lior07
14-08-2012, 14:17
טוב אז.. האשכולות שיש בנתיים בהצבעה:

מדריכים ~

Asaf__9:

-סוגי חתימות (http://forum.travian.co.il/showthread.php?80383-%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA&highlight=) - בעד, אם אני לא טועה אין מדריך כזה בספרייה, אז למה לא..
-המון מדריכים ועזרים מאתרים שונים (http://forum.travian.co.il/showthread.php?80166-%D7%94%D7%A4%D7%A6%D7%A6%D7%94-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%9B%D7%9C!!&highlight=) - בעד, נחמד לכל הרמות..

חתימות ~

Asaf__9:

- Dracula (http://forum.travian.co.il/showthread.php?80381-%D7%93%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%9C%D7%9A&highlight=)- בלי קשר שזאת בשבילי, הכי טובה שלך. בעד.
-Hulk (http://forum.travian.co.il/showthread.php?80031-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%99%D7%91-p&highlight=) - נחמדה פלוס מינוס.. בעד.
-Captain America (http://forum.travian.co.il/showthread.php?80007-%D7%A7%D7%A4%D7%98%D7%9F-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94&highlight=) - נגד.
-Batman (http://forum.travian.co.il/showthread.php?79978-%D7%91%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%9F&highlight=) - נגד.
-SA (http://forum.travian.co.il/showthread.php?78777-SA&highlight=) - נמנע.
-Pink Goblin (http://forum.travian.co.il/showthread.php?78510-PinkGoblin&highlight=) - נמנע.
-Warrior (http://forum.travian.co.il/showthread.php?78139-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA-Warrior-%D7%90%D7%95-%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%A9%D7%9C%D7%90-%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%9D&highlight=) - נגד.

חבילות ~

Asaf__9:

-חבילת רנדרים (http://forum.travian.co.il/showthread.php?80364-%D7%97%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%94&highlight=) - בעד.
-חבילה מעורבת (גדולה) (http://forum.travian.co.il/showthread.php?78458-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%9C%D7%99-%D7%90%D7%97%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA-d&highlight=) - לא הורדתי..נמנע.
-חבילת פונטים (http://forum.travian.co.il/showthread.php?78093-%D7%97%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%A2%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%AA%D7%99&highlight=)- לא הורדתי..נמנע.

אתם מוזמנים להצביע, ולשלוח לי לפרטי אשכולות.

yakirmo
14-08-2012, 16:14
מדריכים ~
-סוגי חתימות - בעד
-המון מדריכים ועזרים מאתרים שונים - בעד


חתימות ~
- Dracula - בעד.
-Hulk -בעד.
-Captain America - נגד.
-Batman - נגד.
-SA - בעד
-Pink Goblin - נגד
-Warrior - נגד.

חבילות ~
-חבילת רנדרים - בעד.
-חבילה מעורבת (גדולה) - בעד
-חבילת פונטים - בעד

G-bomb
14-08-2012, 16:19
המדריכים - בעד, בעד, בעד. אלו בדיוק המדריכים שאני רוצה שיהיו בספרייה.

החתימות:
- Dracula - בעד
- Hulk - נמנע
- Captain America - נגד
- Batman - נגד
- SA - בעד
- Pink Goblin - נגד
- Warrior - נגד

לגבי החבילות - לגבי כולן אני נמנע (משתמט מההצבעה עליהן :P)

lior07
18-08-2012, 23:54
שמעו אני מאוכזב..
עד שהספרייה נפתחה ואפשר לבקש לעלות עיצובים לדיון, רק אסף עשה את זה? טוב גם תום אבל הוא שלח 3 עיצובים -.-"
ולא רק זה, רק 3 הגיבו? שמתוכם 1 זה אני שאני חייב להגיב?
באמת זה טיפה מעצבן אחרי ההשקעה שיש פה ולא עושים את המינימום ובודקים עיצוב שלוקח 2 דקות..

Raging Phoenix
20-08-2012, 21:39
מדריכים ~
-סוגי חתימות - בעד
-המון מדריכים ועזרים מאתרים שונים - בעד


חתימות ~
- Dracula - בעד.
-Hulk -בעד.
-Captain America - נגד.
-Batman - נגד.
-SA - נגד
-Pink Goblin - נגד
-Warrior - נגד.

חבילות ~
-חבילת רנדרים - בעד.
-חבילה מעורבת (גדולה) - בעד
-חבילת פונטים - בעד

HerculeS
20-08-2012, 22:20
כמו שחף בול.
אני אעתיק:
מדריכים ~
-סוגי חתימות - בעד
-המון מדריכים ועזרים מאתרים שונים - בעד


חתימות ~
- Dracula - בעד.
-Hulk -בעד.
-Captain America - נגד.
-Batman - נגד.
-SA - נגד
-Pink Goblin - נגד
-Warrior - נגד.

חבילות ~
-חבילת רנדרים - בעד.
-חבילה מעורבת (גדולה) - בעד
-חבילת פונטים - בעד

lior07
20-08-2012, 23:53
מדריכים ~

Asaf__9:

-סוגי חתימות - עבר.
-המון מדריכים ועזרים מאתרים שונים - עבר.
חתימות ~

Asaf__9:

- Dracula - עבר.
-Hulk - עבר.
-Captain America - נדחה.
-Batman - נדחה.
-SA - תיקו 2-2, החלטתי להצביע "נגד", נדחה.
-Pink Goblin - נדחה.
-Warrior - נדחה.

חבילות ~

Asaf__9:

-חבילת רנדרים - עבר.
-חבילה מעורבת (גדולה) - עבר.
-חבילת פונטים - עבר.

בנתיים רק שירלי שלחה לי עיצובים.
אני מעדכן את הספרייה.
יש לכם עד מחר לתת לי אשכולות ואז אני פותח שוב הצבעה.
גם תום שלח אבל עדיין יש בעיות טכניות (לי לפחות).

lior07
21-08-2012, 12:29
חתימות ~

Tango:

-Lee Cooper (http://forum.travian.co.il/showthread.php?55742-Lee-cooper-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94&highlight) - בעד.
-Love (http://forum.travian.co.il/showthread.php?57403-L%E2%99%A5ve-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94&highlight) - בעד.
-Balloon (http://forum.travian.co.il/showthread.php?58134-Balloon-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94&highlight)- בעד.
-Tango (http://forum.travian.co.il/showthread.php?62011-Tango-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA&highlight) - בעד.
-יום הולדת (http://forum.travian.co.il/showthread.php?67870-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%97!&highlight) - נמנע.
-Queen (http://forum.travian.co.il/showthread.php?71147-%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%AA-queen*&highlight)- חתימה אדירה :P בעד.
-ליצנית (http://forum.travian.co.il/showthread.php?73898-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7) - גם כן אדירה :P בעד.
-Nemesis + The Balkan Girls (http://forum.travian.co.il/showthread.php?82580-Nemesis-The-Balkan-Girls&highlight) - בעד, החתימה טובה מאוד אבל הלוגו פחות, למרות שהוא יצירתי, אז שניהם בעד.
-דרקון, לב ובלוט (http://forum.travian.co.il/showthread.php?82579-%D7%93%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%91-%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%98-100-%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%A4&highlight) - נגד. לדעתי רק הבלוט על רמה אבל גם הוא ממדריך..
-Bee (http://forum.travian.co.il/showthread.php?35393-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-bee&highlight) - נגד.
-Old Style (http://forum.travian.co.il/showthread.php?36343-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-old-style&highlight) - נחמדה + אבל היה אפשר לשפר ניק. בעד.
-פיה (http://forum.travian.co.il/showthread.php?37397-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA&highlight)- נגד.
-Letters of love (http://forum.travian.co.il/showthread.php?40193-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-letters-of-love&highlight) - בעד ענקי.. הסגנון שלך מושלם.
-Castro (http://forum.travian.co.il/showthread.php?44757-Castro-*&highlight) - נמנע.
-Dance (http://forum.travian.co.il/showthread.php?49743-Dance-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94&highlight)- בעד.
-באטמן (http://forum.travian.co.il/showthread.php?53345-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%9F&highlight) - נמנע.

לוגואים ~

Tango:

-The new way to design (http://forum.travian.co.il/showthread.php?41959-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-the-new-way-to-design&highlight) - נגד.
-Keep your smile up (http://forum.travian.co.il/showthread.php?41016-Keep-your-smile-up-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95&highlight) - נגד.

טוב זהו לבנתיים.
אני מזכיר שאתם מוזמנים לשלוח לי גם עיצובים..

yakirmo
21-08-2012, 14:01
-Lee Cooper - נגד
-Love - בעד.
-Balloon -נגד
-Tango - בעד.
-יום הולדת - בעד
-Queen - בעד.
-ליצנית - בעד.
-Nemesis + The Balkan Girls - בעד החתימה רק.
-דרקון, לב ובלוט - נגד
-Bee - נגד.
-Old Style -נגד
-פיה - נגד.
-Letters of love - בעד
-Castro - בעד
-Dance -נגד
-באטמן - נגד

לוגואים ~

-The new way to design - נגד.
-Keep your smile up - בעד

Raging Phoenix
21-08-2012, 16:54
חתימות ~

Tango:

-Lee Cooper (http://forum.travian.co.il/showthread.php?55742-Lee-cooper-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94&highlight) - נגד.
-Love (http://forum.travian.co.il/showthread.php?57403-L%E2%99%A5ve-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94&highlight) - נמנע.
-Balloon (http://forum.travian.co.il/showthread.php?58134-Balloon-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94&highlight)- בעד.
-Tango (http://forum.travian.co.il/showthread.php?62011-Tango-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA&highlight) - בעד.
-יום הולדת (http://forum.travian.co.il/showthread.php?67870-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA-%D7%A9%D7%9E%D7%97!&highlight) - נגד.
-Queen (http://forum.travian.co.il/showthread.php?71147-%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%AA-queen*&highlight)- בעד.
-ליצנית (http://forum.travian.co.il/showthread.php?73898-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7) -נמנע.
-Nemesis + The Balkan Girls (http://forum.travian.co.il/showthread.php?82580-Nemesis-The-Balkan-Girls&highlight) - נמנע
-דרקון, לב ובלוט (http://forum.travian.co.il/showthread.php?82579-%D7%93%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%91-%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%98-100-%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%A4&highlight) - נגד.
-Bee (http://forum.travian.co.il/showthread.php?35393-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-bee&highlight) - נגד.
-Old Style (http://forum.travian.co.il/showthread.php?36343-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-old-style&highlight) - נגד.
-פיה (http://forum.travian.co.il/showthread.php?37397-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%A4%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA&highlight)- נגד.
-Letters of love (http://forum.travian.co.il/showthread.php?40193-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-letters-of-love&highlight) - בעד.
-Castro (http://forum.travian.co.il/showthread.php?44757-Castro-*&highlight) - נמנע.
-Dance (http://forum.travian.co.il/showthread.php?49743-Dance-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94&highlight)- נמנע.
-באטמן (http://forum.travian.co.il/showthread.php?53345-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%90%D7%98%D7%9E%D7%9F&highlight) - נגד.

לוגואים ~

Tango:

-The new way to design (http://forum.travian.co.il/showthread.php?41959-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95-the-new-way-to-design&highlight) - נגד.
-Keep your smile up (http://forum.travian.co.il/showthread.php?41016-Keep-your-smile-up-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95&highlight) - נמנע.

G-bomb
21-08-2012, 17:26
Lee Cooper - בעד
Love - נמנע
Balloon - נמנע
Tango - בעד
יום הולדת - נגד
Queen - בעד
ליצנית - נגד
Nemesis - נגד
The Balkan Girls - נמנע
דרקון, לב ובלוט - נגד
Bee - נמנע
Old Style - נגד
פיה - נגד
Letters of love - בעד
Castro - נמנע
Dance - נמנע
באטמן - נגד

The new way to design - נמנע
Keep your smile up - בעד

Reaper
22-08-2012, 17:32
Lee Cooper - נגד
Love - בעד
Balloon - בעד
Tango - בעד
יום הולדת - בעד
Queen - בעד
ליצנית - בעד
Nemesis - בעד
The Balkan Girls - בעד
דרקון, לב ובלוט - נגד
Bee - בעד (שחף ****)
Old Style - בגד
פיה - בעד
Letters of love - בעד
Castro - בעד
Dance - בעד
באטמן - בעד

The new way to design - נמנע
Keep your smile up - בעד

HerculeS
22-08-2012, 23:18
-Lee Cooper - בעד
-Love - בעד ענקק
-Balloon - בעד
-Tango - בעד
-יום הולדת - להוריד פאטרן ואת הטיפות... כרגע נגד.
-Queen - בעד.
-ליצנית - בעד.
-Nemesis + The Balkan Girls - בעד החתימה נגד הלוגו
-דרקון, לב ובלוט - נגד :(
-Bee - רעיון יפה. נראה טוב בתור בסיס דורש עוד עבודה. נמנע.
-Old Style - בעד
-פיה - נגד.
-Letters of love - בעד
-Castro - בעד [יותר צבעים >< ]
-Dance -בעד
-באטמן - נגד

לוגואים ~

שניהם פשוטים אבל הרעיון בשניהם טוב מאוד.
אז בעד =\.

asaf__9
22-08-2012, 23:41
לוגואים:
Keep your smile up- נגד
the new way to desigN- נמנע
חתימות:
Le Cooper- נמנע
Ballon -נמנע
LOVE - נמנע
TANGO- בעד- מצליח לצאת מהסגנון החרוש בפורום, אחלה מבנה
חתימת יומולדת- נמנע
QUEEN- בעד, אהבתיי
ליצנית-בעד
Nemesis+ The Balkan Girls-נגד
דרקון לב ובלוט- בעד
BEE- בעד
OLD-STYLE- נמנע
פיה ישראלית- נגד
letters of love-בעד אחת הרעות, אשמח לPSD ככה נשתעשע עם הפוטו וננסה לשפר קצת :P
castro-נמנע
dance- נמנע
באטמן- נגד

lior07
24-08-2012, 21:02
-Lee Cooper - תיקו 3-3, וכולם הצביעו. בתור ספרן אני שובר שיוויון, החתימה עוברת.
-Love - עבר.
-Balloon - עבר.
-Tango - עבר, 7 בעדים ברוב מוחץ (!)
-יום הולדת - נדחה.
-Queen - עבר, 7 בעדים ברוב מוחץ (!)
-ליצנית - עבר.
-Nemesis + The Balkan Girls - בעיה מה שהולך פה, פרטים בסוף.
-דרקון, לב ובלוט - נדחה.
-Bee - נדחה.
-Old Style - נדחה.
-פיה - נדחה.
-Letters of love - עבר, 7 בעדים ברוב מוחץ (!)
-Castro - עבר.
-Dance - עבר.
-באטמן - נדחה.

לוגואים ~

Tango:

-The new way to design - נדחה.
-Keep your smile up - עבר.

לגבי Nemesis + The Balkan Girls..
אשמח אם כל אחד יגיב את דעתו בנפרד ואם יש צורך להפריד את העיצובים כדי שרק אחד מהם יכנס תגידו.
אני מאמין ש Nemesis לגמרי הרס את האשכול, ו The Balkan Girls יכל לעלות אם הוא היה לבד.
בבקשה תגובות בעד/נגד עליהם בנפרד.

HerculeS
05-09-2012, 04:25
בעד בלקן גירלז נגד נמסיס x_x

lior07
07-09-2012, 21:19
טוב. בדיקת הנוכחות נגמרה ולמרבה הפלא אנחנו רק 4 (![ומתוכם אחד זה סתיו :cat:]).

מדריכים:

nini132~

-חוקי הקומפוזיציה (http://forum.travian.co.il/showthread.php?81782-%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%96%D7%99%D 7%A6%D7%99%D7%94&highlight=) - בעד.

חתימות:

Tango~

-Think Different (http://forum.travian.co.il/showthread.php?82677-Think-Different) - בעד.

מצטער אם שכחתי מישהו, אבל כשאומרים לי בה"א אני לא זוכר את כולם.

HerculeS
08-09-2012, 20:57
בעד ובעד x_x

Tango
10-09-2012, 20:25
בעד המדריך, קראתי אותו הוא ממש נחמד וברור ולמדתי ממנו הרבה בעצמי :)

lior07
01-10-2012, 03:24
שני האשכולות עברו את ההצבעה.
בקרוב אני יעלה את האשכולות שלי, תתכוננו לעבודה קשה, אם מישהו בכלל יראה נוכחות ;)

lior07
08-10-2012, 02:10
אוקי הפעם אני מעלה את כל האשכולות שלי שמצאתי לנכון להכניס לספרייה.

מדריכים ~

-מדריך לשילוב רנדר ברקע (http://forum.travian.co.il/showthread.php?73437-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91-%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%A8-%D7%91%D7%A8%D7%A7%D7%A2&highlight=)- נמנע.
-מדריך לחתימת מתחילים (http://forum.travian.co.il/showthread.php?64958-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D&highlight=) - נמנע.
-מדריך לחתימה אמריקאית אבסטרקטים (http://forum.travian.co.il/showthread.php?77891-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A1%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%91%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%A7%D7%98%D7%99%D 7%9D%21&highlight=) - נמנע.

חבילות ~

-חבילת סטוקים (http://forum.travian.co.il/showthread.php?62840-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D&highlight=) - נמנע.
-חבילת רנדרים I (http://forum.travian.co.il/showthread.php?74594-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%97%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%9C-30-%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9D%21&highlight=) - נמנע.
-חבילת רנדרים II (http://forum.travian.co.il/showthread.php?75346-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%29&highlight=) - נמנע.

לוגואים ~

-sniper (http://forum.travian.co.il/showthread.php?73505-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D-Sniper-RP-%D7%A1%D7%99%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%93%D7%A9&highlight=) - להתייחס בבקשה רק לעיצוב/ים שכתבתי פה באשכול שמופיעים בקישור, את השאר לא עדכנתי כי החלטתי שהם לא ראויים לספרייה.

עיצובים גרפיים ~

-lior design + עכבר 100% (http://forum.travian.co.il/showthread.php?75519-%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-Volldemort-Orb-%D7%A2%D7%9B%D7%91%D7%A8-100-%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%A4&highlight=) - להתייחס בבקשה רק לעיצוב/ים שכתבתי פה באשכול שמופיעים בקישור, את השאר לא עדכנתי כי החלטתי שהם לא ראויים לספרייה.
-aang 100% (http://forum.travian.co.il/showthread.php?81551-%D7%A4%D7%9F-%D7%98%D7%95%D7%9C-Aang-100-%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%A4%21&highlight=) - נמנע.
-Chazmond (http://forum.travian.co.il/showthread.php?83037-Chazmond&highlight=) - נמנע.

חתימות ~

-alessandra ambrosio (http://forum.travian.co.il/showthread.php?73926-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-alessandra-ambrosio&highlight=) - נמנע.
-Basketball + Death note (http://forum.travian.co.il/showthread.php?74033-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-4-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%99-%D7%9B%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%98&highlight=) - להתייחס בבקשה רק לעיצוב/ים שכתבתי פה באשכול שמופיעים בקישור, את השאר לא עדכנתי כי החלטתי שהם לא ראויים לספרייה.
-anime + warcraft (http://forum.travian.co.il/showthread.php?74571-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-anime-warcraft&highlight=) - נמנע.
-breakdance (http://forum.travian.co.il/showthread.php?74779-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-BreakDance&highlight=) - נמנע.
-pirate (http://forum.travian.co.il/showthread.php?75304-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-Wolverine-pirate&highlight=) - להתייחס בבקשה רק לעיצוב/ים שכתבתי פה באשכול שמופיעים בקישור, את השאר לא עדכנתי כי החלטתי שהם לא ראויים לספרייה.
-ortalof (http://forum.travian.co.il/showthread.php?80174-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%A4%D7%A7-%29&highlight=) - נמנע.
-reaper (http://forum.travian.co.il/showthread.php?80273-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-Reaper&highlight=) - נמנע.
-assassin (http://forum.travian.co.il/showthread.php?80553-Assassin&highlight=) - נמנע.
-Gasai yuno (http://forum.travian.co.il/showthread.php?82453-Gasai-Yuno&highlight=) - נמנע.
-David Guetta (http://forum.travian.co.il/showthread.php?83582-David-Guetta&highlight=) - נמנע.


בהצלחה :)

G-bomb
09-10-2012, 22:33
מדריכים ~

-מדריך לשילוב רנדר ברקע - נגד.
-מדריך לחתימת מתחילים - נגד, קצת קשה להבין כשהתמונות לא עובדות.
-מדריך לחתימה אמריקאית אבסטרקטים - נגד, כנ"ל.

חבילות ~

-חבילת סטוקים - נמנע.
-חבילת רנדרים I - נמנע.
-חבילת רנדרים II - נמנע.

לוגואים ~

-sniper - נגד

עיצובים גרפיים ~

-lior design + עכבר 100% - בעד.
-aang 100% - נמנע.
-Chazmond - בעד.

חתימות ~

-alessandra ambrosio - נגד.
-Basketball + Death note - נגד.
-anime + warcraft - נגד.
-breakdance - נגד.
-pirate - נמנע, היא די טובה אבל הרקע האפור הכהה מקלקל.
-ortalof - נגד.
-reaper - נגד.
-assassin - בעד, אם כי התלבטתי האם להצביע נמנע.
-Gasai yuno - נגד.
-David Guetta - נגד.

HerculeS
14-10-2012, 11:00
מדריכים ~

-מדריך לשילוב רנדר ברקע - נגד. המדריך מאוד מסויים ולא תמיד יפעל, חוצמזה שהרקע שם סוס והשילוב של הרנדר רק הפחית מערך החתימה :?
-מדריך לחתימת מתחילים - תמונות לא פועלות :\
-מדריך לחתימה אמריקאית אבסטרקטים - תמונות לא פועלות :\

חבילות ~

לא הורדתי אף אחת מהן והתמונות לא פועלות אבל אני בעד כי לא אכפת לי שיהיו חבילות טובות.

לוגואים ~

-sniper - בעד

עיצובים גרפיים ~

-lior design + עכבר 100% - בעד שניהם
-aang 100% - בעד
-Chazmond - זה מאוד יפה אבל הייתי רוצה לראות תמונה מקורית בשביל לדעת מה עשית בעצם 3:
נמנע.

חתימות ~

-alessandra ambrosio - בעד
-Basketball + Death note - בעד באסקטבול - קצת חבל על הספלאטר האפור אבל החתימה עדיין טובה.
בעד דט' נוט.
-anime + warcraft - בעד ANIME, נגד WARCRAFT
-breakdance - ניק לא משהו אבל בעד.
-pirate - בעד.
-ortalof - נמנע.
-reaper - נגד.
-assassin - כל החלק העליון של החתימה לא משהו אבל החלק התחתון מעולה.
נמנע.
-Gasai yuno - נגד.
-David Guetta - הניק די מסתיר את כל מה שהולך ברקע ויש שם הרבה בלגאן ואי אפשר ממש לראות ולהבין מה הולך שם...
נמנע.


בהצלחה

Tango
18-10-2012, 19:53
מדריכים ~

-מדריך לשילוב רנדר ברקע (http://forum.travian.co.il/showthread.php?73437-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91-%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%A8-%D7%91%D7%A8%D7%A7%D7%A2&highlight=)- לא.
-מדריך לחתימת מתחילים (http://forum.travian.co.il/showthread.php?64958-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D&highlight=) - לא רואים.
-מדריך לחתימה אמריקאית אבסטרקטים (http://forum.travian.co.il/showthread.php?77891-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A1%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%91%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%A7%D7%98%D7%99%D 7%9D%21&highlight=) - לא רואים.

חבילות ~ כן כי תמיד טוב שיש, אבל לא הורדתי בעצמי. אני מניחה שהן טובות :)

-חבילת סטוקים (http://forum.travian.co.il/showthread.php?62840-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D&highlight=) - כן.
-חבילת רנדרים I (http://forum.travian.co.il/showthread.php?74594-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D-%D7%97%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%9C-30-%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9D%21&highlight=) - כן.
-חבילת רנדרים II (http://forum.travian.co.il/showthread.php?75346-%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%94-%D7%97%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%29&highlight=) - כן.

לוגואים ~

-sniper (http://forum.travian.co.il/showthread.php?73505-%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D-Sniper-RP-%D7%A1%D7%99%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%93%D7%A9&highlight=) - כן, יפה מאוד

עיצובים גרפיים ~

-lior design + עכבר 100% (http://forum.travian.co.il/showthread.php?75519-%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-Volldemort-Orb-%D7%A2%D7%9B%D7%91%D7%A8-100-%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%A4&highlight=) - רק העכבר מעלף חושים :) , נמנעת
-aang 100% (http://forum.travian.co.il/showthread.php?81551-%D7%A4%D7%9F-%D7%98%D7%95%D7%9C-Aang-100-%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%A4%21&highlight=) -כן.
-Chazmond (http://forum.travian.co.il/showthread.php?83037-Chazmond&highlight=) - יפייפה, כן.

חתימות ~

-alessandra ambrosio (http://forum.travian.co.il/showthread.php?73926-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-alessandra-ambrosio&highlight=) - נמנעת.
-Basketball + Death note (http://forum.travian.co.il/showthread.php?74033-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-4-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%99-%D7%9B%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%98&highlight=) - לא
-anime + warcraft (http://forum.travian.co.il/showthread.php?74571-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-anime-warcraft&highlight=) - נמנעת.
-breakdance (http://forum.travian.co.il/showthread.php?74779-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-BreakDance&highlight=) - כן, יפה מאוד :).
-pirate (http://forum.travian.co.il/showthread.php?75304-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-Wolverine-pirate&highlight=) - נמנעת
-ortalof (http://forum.travian.co.il/showthread.php?80174-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%A4%D7%A7-%29&highlight=) - מהמממם-כן!!.
-reaper (http://forum.travian.co.il/showthread.php?80273-%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%94-Reaper&highlight=) - כן, מקסים.
-assassin (http://forum.travian.co.il/showthread.php?80553-Assassin&highlight=) - נמנעת.
-Gasai yuno (http://forum.travian.co.il/showthread.php?82453-Gasai-Yuno&highlight=) - נמנעת.
-David Guetta (http://forum.travian.co.il/showthread.php?83582-David-Guetta&highlight=) - וווואוווו ברור שכן!!!

lior07
26-10-2012, 22:26
מדריכים ~

-מדריך לשילוב רנדר ברקע - סונן.
-מדריך לחתימת מתחילים - סונן.
-מדריך לחתימה אמריקאית אבסטרקטים - סונן.

חבילות ~

-חבילת סטוקים - עבר.
-חבילת רנדרים I - עבר.
-חבילת רנדרים II - עבר.

לוגואים ~

-sniper - עבר.

עיצובים גרפיים ~

-lior design + עכבר 100% - עבר.
-aang 100% - עבר.
-Chazmond - עבר.

חתימות ~

-alessandra ambrosio - יש בעד 1 ונגד 1, אם מישהו ירצה לשנות דעה שיגיד לי. בינתיים זה נדחה.
-Basketball + Death note - סונן.
-anime + warcraft - סונן.
-breakdance - עבר.
-pirate - עבר.
-ortalof - יש בעד 1 ונגד 1, אם מישהו ירצה לשנות דעה שיגיד לי. בינתיים זה נדחה.
-reaper - סונן.
-assassin - עבר.
-Gasai yuno - סונן.
-David Guetta - יש בעד 1 ונגד 1, אם מישהו ירצה לשנות דעה שיגיד לי. בינתיים זה נדחה.


מגניב לי, כל המדריכים שלי מחוץ לספרייה..

אני מזכיר, מי שרוצה לעלות עיצובים לספרייה שישלח לי קישורים בפרטי!