PDA

צפה בגרסא המלאה : טרוויאן עדכון חוקי המשחקElysium
05-02-2016, 09:29
קהילה יקרה,

חוקי המשחק עודכנו וכעת בכל הדומיינים של Travian: Legends יש את אותם החוקים.
החוקים החדשים בתוקף החל מהיום, יום שישי 05.02.2016:


חוקי המשחק מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. במקרה של הרחקה או על מנת לבדוק מה מותר ומה אסור במסגרת המשחק יש לעיין בתנאי השימוש, (http://agb.traviangames.com/terms-en.pdf)ובפרט בסעיף §11.

ניסיון לעקוף את כללי המשחק יטופל כהפרה של כללי המשחק ויוענש בהתאם. כללי המשחק חלים במלואם על שחקנים המעוניינים למחוק את חשבונם וכן על שחקנים הנמצאים בתהליך מחיקת חשבונם. .


§1. חשבון

§1.1 כל שחקן רשאי להחזיק ולעשות שימוש בחשבון אחד בלבד עבור כל עולם משחק. המשחק בכל חשבון ישוחק לטובת החשבון עצמו בלבד. חשבונות הקיימים לצורך טובתו של חשבון אחר עלולים להיות מורחקים לצמיתות.
§1.2 בעל החשבון הנו האדם המחזיק בכתובת המייל המשויכת לחשבון. אם ברצונך לשנות את כתובת המייל המשויכת, תוכל לעשות זאת באמצעות חשבונך (פרופיל -> חשבון) בבחירה באפשרות "שנה כתובת מייל". במקרים של ספק סביר, השחקן עשוי להתבקש לשלוח מייל למחלקת התמיכה מחשבון המייל המשויך על מנת שנוכל לאמת שהשחקן הוא אכן בעל החשבון. חבר בצוות "טרוויאן: לג'נדס" לעולם לא יבקש לדעת את ססמתך. .
§1.3 העברת סיסמה של חשבון לאחר הינה אסורה למעט במקרה של "חשבונות משותפים". "חשבונות משותפים" הינם חשבונות אשר נמצאים בשימוש של שני שחקנים או יותר. מצב זה הינו מותר ובלבד שאף אחד מהמשתתפים אינו משחק או מחזיק בחשבון אחר במסגרת אותו עולם משחק. במידה ושחקן מעוניין לעבור מחשבון אחד לאחר, עליו להעביר את בעלות החשבון הראשון ולשנות את ססמתו או למחוק את החשבון הראשון. עליו לעשות זאת לפני שיורשה לגשת לחשבון חדש או לפני שתתבצע פתיחת חשבון חדש. אין להשתמש באותה סיסמה עבור חשבונות מחוברים באמצעות "אופציית השמרטפות" או עבור חשבונות הנמצאים בשימוש באותו מחשב. חברת טרוויאן משחקים אינה אחראית לפצות בעל חשבון על נזק כלשהו שנגרם לחשבון על ידי אדם שקיבל לידו את סיסמת החשבון.
§1.4. חשבון שאינו פעיל יימחק החל משבוע ימים לאחר הכניסה האחרונה לחשבון. .
§1.5 חבר מביא חבר - במקרה של שימוש לרעה במערכת "חבר מביא חבר" (לדוגמה באמצעות יצירת מספר חשבונות תוך הפרת §1.1), החברים המופנים והמפנה עצמו עשויים להימצא אחראים ולהיענש.


.
§2. שמרטפות ושימוש באותו מחשב

§2.1 כל שחקן רשאי להגדיר עד שני שמרטפים אשר רשאים לתחזק את חשבונו. על שמרטפים לשחק בחשבון לטובתו המלאה של החשבון עצמו. שימוש לרעה באפשרות זו עלול לגרור ענישה. שמרטף של חשבון יתחזק חשבון באמצעות מערכת השמרטפות המובנית בלבד. אין להעביר את סיסמת החשבון לשמרטף. חברת טרוויאן משחקים אינה אחראית לפצות על נזקים שנגרמו על ידי שמרטף. בעל החשבון נוטל אחריות מלאה על פעולות של כל השמרטף או שחקן אחר בחשבונו. במקרה של שמרטף אשר מפר את כללי המשחק או את תנאי השימוש של טרוויאן: לג'נדס, בעל החשבון והשמרטף עלולים לשאת בתוצאות ההפרה.


§4. שגיאות מערכת

ניתן לשחק בטרוויאן: לג'נדס באמצעות דפדפן סטנדרטי ללא תוספים בלבד. השימוש בסקריפט ו/או בוטים לצורך אוטומציה של פעולות בחשבון או על מנת לחקות מאפייני פרימיום הינו אסור.


§4. שגיאות מערכת

אין להשתמש לרעה בשגיאות בתוכנת המשחק לטובת החשבון. יש לדווח על שגיאות מסוג זה לצוות התמיכה. שימוש לרעה בכל שגיאה עלול לגרור ענישה.


§5. מכירה/קנייה של חשבון

מכירה או קנייה של חשבון, משאבים, יחידות, כפרים, זהב, כסף או שירותים מצד שלישי אסורה בהחלט. חשבונות אינם ניתנים להעברה בתמורה לתשלום.


§6. נטיקה

§ 6.1 נדרש מהשחקנים לשמור בכל עת על תקשורת מכובדת..
§ 6.2 פרופילים, שמות כפרים, או כל תוכן אחר אשר נמצא בלתי הולם ניתן לעריכה על ידי מולטיהאנטרים ללא אזהרה מוקדמת. בריתות בעלות שמות ו/או תוכן פרופיל, פורומים ציבוריים וכל אזור אישי אשר אינם הולמים עשויים להימחק במקום. .
§ 6.3 התנהלות כמפורט להלן הינה אסורה בהחלט: התנהגות פוגענית, מעליבה, מכפישה, סקסיסטית, גזענית או כזו העושה שימוש בשפה גסה; יחס פוגעני כלפי כל דת, גזע, אומה, מגדר, קבוצת גיל או נטייה מינית; איומים במישור העולם האמיתי; התחזות לצוות טרוויאן או לבעל תפקיד בחברה.
§ 6.4 יש לשמור על משחק חופשי מפוליטיקה של העולם האמיתי .
§ 6.5 העלאה או הצגה של תוכן שאינו הולם עבור קטינים הינה אסורה .
§ 6.6 הודעות במסגרת המשחק ניתנות לפרסום אך ורק בהסכמה של שני הצדדים. פרסום הודעות או מיילים מטעם צוות טרוויאן הינה אסורה, למעט במקרים בהם ניתנה לכך הסכמה מפורשת.
§ 6.7 פרסומות מכל סוג הינן אסורות. .


§7. עונשים

§7.1 במקרה של הפרה של כללי המשחק או תנאי השימוש, החשבון יורחק ועשוי להיות משוחרר בכפוף לענישה בהתאם להפרה שהתבצעה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות שמות חשבונות בלתי הולמים. הפסדים שנגרמו במהלך תקופת ההרחקה, כולל הפסדים בחשבונות "פלוס" ו"זהב", לא יזכו לשיפוי מטעם חברת טרוויאן משחקים. כל שחקן יטופל שצורה שוויונית, ללא קשר לסטטוס זהב של החשבון.
§7.2 ניתן לדון בהחלטת הרחקה עם מולטיהאנטרים בלבד, באמצעות מערכת ההודעות הפנימית, או עם מנהלי קהילה באמצעות המייל: admin@travian.co.il במקרים של חוסר שביעות רצון מהחלטת המולטיהאנטר. אין לדון בהרחקות, מחיקות ותוצאותיהן באופן פומבי. צוות טרוויאן אינו מוסר מידע על הרחקות לאף אדם למעט בעל החשבון המדובר. .
§7.3 חשבונות מרובים בשרת המהיר וחשבונות מרובים בעלי אוכלוסייה נמוכה מ100 עשויים להימחק ללא הרחקה או אזהרה.


§8. שינויי כללים סעיף תיקון

§ 8.1 חברת טרוויאן משחקים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כללי המשחק בכל עת .
§ 8.2 במידה ותקנות משחק כלשהן הופכות לבלתי רלוונטיות או בלתי תקפות, עובדה זו לא תשפיע על תוקפן של התקנות הנותרות. חברת טרוויאן משחקים נוטלת על עצמה להחליף תקנות שאינן רלוונטיות בתקנות חדשות באופן מהיר ככל הניתן .
את חוקי המשחק אפשר למצוא בקישור הבא:
http://travian.co.il/#spielregeln

בברכה,
צוות טרוויאן ישראל

Elysium
05-02-2016, 09:41
כפי שאפשר לראות, החוקים מאוד דומים לחוקים הישנים. אם זאת, יש מספר שינויים משמעותיים.

נוסף סעיף האוסר על הפעלת חשבון לטובת חשבון אחר בלבד.
הוסר הסעיף שאסר על פרסום דוחות.
כעת ניתן לכתוב בפרופיל, שמות, כפרים, הודעות וכיוצא בזה, בכל שפה שהיא.