PDA

צפה בגרסא המלאה : יום 6 - שערי העירSebastian
12-07-2017, 20:51
יום 6 - שערי העיר


במהרה אתה מגיע לנקודה הסופית במסעך. אתה עומד להציל את ידידך המתיישב, אבל קודם אתה צריך להיכנס לעיר.
כשאתה מגיע, אתה רואה חיילים שמבולבלים עם המשימה שמלכם נתן להם. הם חולקים איתך את הבעיה.

http://forum.travian.com/attachment.php?attachmentid=2642&d=1475912800
"אנחנו צריכים לשים את הפסלים הללו על המשבצות הנכונות, אבל ערבבנו אותם - אם תעזור לנו, תוכל להיכנס העירה." הם אמרו.

הנה 5 עובדות על 5 קיסרים:

1) אחרי שנים של מלחמת אזרחים ברומא, שלטונו היה תקופה של שלום שנקראתה "פאקס רומאנה" (שלום רומאי). הוא הקים צבא רומאי, רשת שבילים, ובנה את רוב העיר רומא מחדש. הוא גם גירש את אוביד, סופר שכתב את הספר "אומנות האהבה", כי הוא האמין שזה היה מגונה.

2) הוא טייל בארמון בלילה במקום לישון, נכנס לקטטות ציבוריות, דיבר לירח וליופיטר כאילו הם היו לידו בביטחון. הוא הפך את סוסו לסנטור, בנה לו אורווה משיש והזמין אנשים לאכול עם הסוס.

3) הוא הרג את אימו, את אישתו הראשונה, ואומרים שגם את השנייה. בנוסף, כותבים ישנים אומרים שהוא זה שהתחיל את השרפה הגדולה ברומא כדי לבנות מחדש את מרכז העיר.

4) הקיסר הרומאי הראשון שלא היה רומאי. הוא הרחיב את טריטוריית רומא לגבולות הכי גדולים, וייעודו כאופטימוס פרינספס, "הגדול מהנסיכים" גם נכלל במוניטין שלו. הוא היה גם אחראי לבניית בתי ספר ציבוריים לחינוך ואחזקת ילדים עניים ברחבי איטליה.

5) היה אובססיבי עם קרבות גלדיאטורים. הוא השתתף במאות משחקים, הרבה פעמים בתחפושת הרקולס מחוץ ובתוך ההיכל. גם אהב לשחק כדוקטור, הרבה פעמים מבצע ניתוחים על אנשים בריאים, ולבש בגדי נשים.

משימה:
1. מנה את הקיסרים בתמונה שמוצגת (משמאל לימין).
2. חבר את העובדות עם הקיסרים הללו.


בהצלחה,
צוות טרוויאן

eladking
12-07-2017, 21:44
1) גירוש הסופר אוביד, כותב אומנות האהבה נעשה ע"י אוגוסטוס קיסר, להלן התמונה השנייה משמאל

2) הקיסר קליגולה היה הקיסר אשר הפך את סוסו לסנטור והזמין אנשים לאכול איתו, להלן התמונה השלישית משמאל (אמצעית)

3) נירון קיסר הוא זה שנחשד בהצתת השריפה הגדולה ברומא, ולהלן התמונה האחרונה משמאל

4) טריאנוס היה הקיסר אשר שכה לתואר אופטימוס, ולהלן התמונה הראשונה משמאל

5) קומודוס היה הקיסר אשר נהג להתחפש להרקולס ולהשתתף בקרבות גלדיאטורים, להלן התמונה הרביעית משמאל

את הזהב נא לשלוח לחשבון bible בשרת 3

kaparot
12-07-2017, 22:02
1. משמאל לימין: טריאנוס, אוגוסטוס, קליגולה, קומודוס, נירון.
2. עובדה ראשונה: אוגוסטוס
עובדה שניה: קליגולה
עובדה שלישית: נירון
עובדה רביעית: טריאנוס
עובדה חמישית: קומודוס

שרת: מהיר
שם: Gradient

Lullaby From Hell
12-07-2017, 22:14
1 - אוגוסטוס קיסר - שני משאמל
2 - קליגולה - אמצעי
3 - נירו - ראשון מימין
4 - טריאנוס - הראשון משמאל
5 - קומדוס - השני מימין

eyalw
12-07-2017, 23:33
נתחיל מהתמונות. התמונות הן, לפי הסדר:
נירון - קומדוס - קליגולה - אוגוסטוס קיסר - טריאנוס

1. העובדה הראשונה היא על אוגוסטוס קיסר, שכונן את ה"פאקס רומאנה", השלום הרומי(שהיה שלום בית, ולא שלום עם ממלכות שכנות) שהתערער במות נירון, חזר על כנו ותם בעליית קומודוס לשלטון.
2. הקיסר המטורף הוא קליגולה, שהעלה את סוסו אינקיטאטוס לדרגת סנאטור.
3. נירון, הקיסר שצפה בעירו בוערת וניגן בכינור, ועוד לפני כן הספיק לרצוח את אמו שאולי הייתה גם מאהבתו.
4. טריאנוס, שנודע בשם התואר "אופטימוס" (הטוב ביותר), ונולד בהיספאניה.
5. קומודוס, שיש הרואים בו הקיסר הגרוע ביותר שהיה לרומא. הוא הופיע בתחפושות בקרבות גלדיאטורים, כשיריביו צוידו רק בכלי עץ, מה שהבטיח לו ניצחון.

השחקן Mosquito, שרת מהיר

המכנה
13-07-2017, 00:40
מימין לשמאל: נירון, קומודוס, קליגולה, אוגוסטוס, טאראגן.
1) אוגוסטוס קיסר.
2) קליגולה קיסר.
3) נירון קיסר.
4)טאראגן קיסר.
5) קומודוס קיסר.
Bible שרת שלש.

המכנה
13-07-2017, 00:42
משמאל לימין: טאראגן, אוגוסטוס, קליגולה קומודוס ונירון.

sahsah1
13-07-2017, 02:12
1) טריאנוס(trajan), אוגוסטוס, קאליגולה, קומודוס, נרו.

2) עובדה 1- אוגוסטוס. עובדה 2- קאליגולה. עובדה 3- נרו. עובדה 4- טריאנוס. עובדה 5- קומודוס.

שרת: il1
שם: sahsah1

boots
13-07-2017, 09:29
משמאל לימין:
טריאנוס -עובדה 4) הקיסר הרומאי הראשון שלא היה רומאי. הוא הרחיב את טריטוריית רומא לגבולות הכי גדולים, וייעודו כאופטימוס פרינספס, "הגדול מהנסיכים" גם נכלל במוניטין שלו. הוא היה גם אחראי לבניית בתי ספר ציבוריים לחינוך ואחזקת ילדים עניים ברחבי איטליה.

אוגוסטוס - עובדה 1) אחרי שנים של מלחמת אזרחים ברומא, שלטונו היה תקופה של שלום שנקראתה "פאקס רומאנה" (שלום רומאי). הוא הקים צבא רומאי, רשת שבילים, ובנה את רוב העיר רומא מחדש. הוא גם גירש את אוביד, סופר שכתב את הספר "אומנות האהבה", כי הוא האמין שזה היה מגונה.

קליגולה - עובדה 2) הוא טייל בארמון בלילה במקום לישון, נכנס לקטטות ציבוריות, דיבר לירח וליופיטר כאילו הם היו לידו בביטחון. הוא הפך את סוסו לסנטור, בנה לו אורווה משיש והזמין אנשים לאכול עם הסוס.

קומודוס - עובדה 5) היה אובססיבי עם קרבות גלדיאטורים. הוא השתתף במאות משחקים, הרבה פעמים בתחפושת הרקולס מחוץ ובתוך ההיכל. גם אהב לשחק כדוקטור, הרבה פעמים מבצע ניתוחים על אנשים בריאים, ולבש בגדי נשים.
נירון קיסר - עובדה 3) הוא הרג את אימו, את אישתו הראשונה, ואומרים שגם את השנייה. בנוסף, כותבים ישנים אומרים שהוא זה שהתחיל את השרפה הגדולה ברומא כדי לבנות מחדש את מרכז העיר.


Boots, il1

Shalevc
13-07-2017, 10:02
1.הסדר הוא טריאנוס, אוגסטוס קיסר, קליגולה, קומודוס ואז נירון קיסר


אוגוסטוס קיסר- אחרי שנים של מלחמת אזרחים ברומא, שלטונו היה תקופה של שלום שנקראתה "פאקס רומאנה" (שלום רומאי). הוא הקים צבא רומאי, רשת שבילים, ובנה את רוב העיר רומא מחדש. הוא גם גירש את אוביד, סופר שכתב את הספר "אומנות האהבה", כי הוא האמין שזה היה מגונה.

קליגולה- הוא טייל בארמון בלילה במקום לישון, נכנס לקטטות ציבוריות, דיבר לירח וליופיטר כאילו הם היו לידו בביטחון. הוא הפך את סוסו לסנטור, בנה לו אורווה משיש והזמין אנשים לאכול עם הסוס.

נירון קיסר- הוא הרג את אימו, את אישתו הראשונה, ואומרים שגם את השנייה. בנוסף, כותבים ישנים אומרים שהוא זה שהתחיל את השרפה הגדולה ברומא כדי לבנות מחדש את מרכז העיר.

טריאנוס- הקיסר הרומאי הראשון שלא היה רומאי. הוא הרחיב את טריטוריית רומא לגבולות הכי גדולים, וייעודו כאופטימוס פרינספס, "הגדול מהנסיכים" גם נכלל במוניטין שלו. הוא היה גם אחראי לבניית בתי ספר ציבוריים לחינוך ואחזקת ילדים עניים ברחבי איטליה.

קומודוס- היה אובססיבי עם קרבות גלדיאטורים. הוא השתתף במאות משחקים, הרבה פעמים בתחפושת הרקולס מחוץ ובתוך ההיכל. גם אהב לשחק כדוקטור, הרבה פעמים מבצע ניתוחים על אנשים בריאים, ולבש בגדי נשים.

שם- אסם
שרת-ilx23

TDragon
13-07-2017, 10:12
התשובה :
1) טריאנוס, אוגוסטוס, קליגולה, קומודוס, נירון קלאודיוס .
2) עובדה 1: אוגוסטוסעובדה 2: קליגולה
עובדה 3: נירון
עובדה 4: טריאנוס
עובדה 5: קומודוס

Dragon , ilx

GladiatoRx
13-07-2017, 14:59
תשובה ראשונה :
שמאלי - טרגאן - Trajan
שמאלי 2 - אוגוסטוס - augustus
אמצעי - קליגולה - Caligula
ימני 2 - קומודוס - Commodus
ימני - נרו - Nero

תשובה 2 :

עובדה 1 : אוגוסטוס - augustus
עובדה 2 : קליגולה - caligula
עובדה 3 : נרו - nero
עובדה 4 : טראגן - trajan
עובדה 5 : קומודוס - commodus

שם : GladiatoR
שרת : IL1

Corn
13-07-2017, 15:12
משמאל לימין:
טריאנוס, אוגוסטוס קיסר, קליגולה, קומודוס, נירון קיסר.


1)

אחרי שנים של מלחמת אזרחים ברומא, שלטונו היה תקופה של שלום שנקראתה "פאקס רומאנה" (שלום רומאי). הוא הקים צבא רומאי, רשת שבילים, ובנה את רוב העיר רומא מחדש. הוא גם גירש את אוביד, סופר שכתב את הספר "אומנות האהבה", כי הוא האמין שזה היה מגונה. -אוגוסטוס קיסר


2) הוא טייל בארמון בלילה במקום לישון, נכנס לקטטות ציבוריות, דיבר לירח וליופיטר כאילו הם היו לידו בביטחון. הוא הפך את סוסו לסנטור, בנה לו אורווה משיש והזמין אנשים לאכול עם הסוס. - קליגולה

3) הוא הרג את אימו, את אישתו הראשונה, ואומרים שגם את השנייה. בנוסף, כותבים ישנים אומרים שהוא זה שהתחיל את השרפה הגדולה ברומא כדי לבנות מחדש את מרכז העיר. - נירון קיסר

4) הקיסר הרומאי הראשון שלא היה רומאי. הוא הרחיב את טריטוריית רומא לגבולות הכי גדולים, וייעודו כאופטימוס פרינספס, "הגדול מהנסיכים" גם נכלל במוניטין שלו. הוא היה גם אחראי לבניית בתי ספר ציבוריים לחינוך ואחזקת ילדים עניים ברחבי איטליה. - טריאנוס

5) היה אובססיבי עם קרבות גלדיאטורים. הוא השתתף במאות משחקים, הרבה פעמים בתחפושת הרקולס מחוץ ובתוך ההיכל. גם אהב לשחק כדוקטור, הרבה פעמים מבצע ניתוחים על אנשים בריאים, ולבש בגדי נשים. - קומודוס

שחקן:
Poision - שרת מהיר

ronip
13-07-2017, 15:57
משמאל לימין(ואיזה משפט מתאר אותו):
טריאנוס - משפט 4
אוגוסטוס (יוליוס) קיסר - משפט 1
קליגולה (גאיוס קיסר) - משפט 2
קומודוס - משפט 5
נירון קיסר - משפט 3

elad123
13-07-2017, 19:18
1) משמאל לימין טריאנוס...אוגוסטוס קיסר...קליגולה...קומדוס...נירון קיסר

2) משאמל לימין:
עובדה מספר 1 מתאימה לתמונה 2
עובדה מספר 2 מתאימה לתמונה 3
עובדה מספר 3 מתאימה לתמונה 5
עובדה מספר 4 מתאימה לתמונה 1
עובדה מספר 5 מתאימה לתמונה 4

שם שחקן: vandalism
שרת מהיר

dahanim2
14-07-2017, 00:16
1 - אוגוסטוס קיסר - שני משאמל
2 - קליגולה - אמצעי
3 - נירו - ראשון מימין
4 - טריאנוס - הראשון משמאל
5 - קומדוס - השני מימין

Sebastian
14-07-2017, 11:29
תשובה נכונה:
http://forum.travian.com/attachment.php?attachmentid=2645&d=1476007078