פורום טרוויאן ישראל FAQ

Here you can find answers to questions about how the board works. Use the links or search box below to find your way around.

היכן ניתן לבנות את נקודות המפגש?

היכן ניתן לבנות את נקודות המפגש?
את נקודת המפגש ניתן לבנות רק בצידו הימני של המעגל הפנימי של הכפר.
קצת מתחת למבנה המרכזי.
מידע נוסף.

מה נותנת נקודת מפגש בשלב גבוה יותר?

מה נותנת נקודת מפגש בשלב גבוה יותר?
נקודת מפגש מפותחת משפרת את דיוק הבליסטראות.
בשלב 10 של נקודת המפגש תוכל לפגוע בכל מבנה מלבד נקיק, סתת ולוכד.
בשלב 20 של נקודת המפגש תוכל לכוון על 2 מטרות בתקיפה אחת, בתנאי ששלחת 20 בליסטראות לפחות.
מידע נוסף.

כמה משאבים מחביא הנקיק שלי?

כמה משאבים מחביא הנקיק שלי?
הנקיק מחביא את כמות המשאבים שרשומה, מכל סוג.
אם הכמות הוא 100, מדובר ב-100 עץ, 100 טיט, 100 ברזל ו-100 יבול.

מה עושים חרש הנשק וחרש השריון?

מה עושים חרש הנשק וחרש השריון?
בחרש הנשק תוכל לחקור נשק טוב יותר לחיילים שלך וכך נקודות התקיפה שלהם יגדלו.
בחרש השריון תוכל לחקור שריון טוב יותר וכך נקודות ההגנה שלהם יעלו.
מידע נוסף:
חרש שריון.
חרש נשק.

מדוע אינני מצליח לבנות ארמון?

מדוע אינני מצליח לבנות ארמון?
באימפריה שלך יכול להתקיים רק ארמון אחד. תנאי נוסף הוא שבאותו כפר לא יהיו מגורים מלכותיים.

כיצד ניתן להרוס מבנה?

כיצד ניתן להרוס מבנה?
תוכל להרוס מבנים לא נחוצים דרך המבנה המרכזי שלך, בתנאי שהוא בשלב 10 לפחות.
ההריסה מתבצעת שלב אחרי שלב. היא לא עולה כלום אבל גם לא תקבל משאבים בעד המבנים שהרסת.

למה משתמשת העירייה?

למה משתמשת העירייה?
בעירייה תוכל לערוך חגיגות אשר יוסיפו לך נקודות תרבות, שתצטרך כדי לייסד\לכבוש כפר.
חגיגה קטנה מוסיפה 500 נקודות תרבות. משלב 10 של העירייה תוכל לערוך חגיגות גדולות שיוסיפו 2,000 נקודות תרבות. בזמן חגיגה גדולה נוספים 5% יעילות למנהלים שלך אשר מנסים להוריד נאמנות לכפר אחר ומופחתים 5% יעילות למנהלים שמנסים להוריד לך נאמנות.

למה משמשים מגורי חיילים \ ארווה גדולים?

למה משמשים מגורי חיילים \ ארווה גדולים?
מגורי חיילים גדולים ואורווה גדולה מאפשרים לך לאמן כוחות בשני מבנים בו-זמנית, במגורי החיילים\אורווה הרגילים וגם באלו הגדולים, אך מחיר היחידות במגורים\אורווה הגדולים גבוהים פי 3.
מבנים אלו נועדו לשחקנים מתקדמים אשר משאבים לא מהווים בעיה עבורם והם רוצים לייצר צבא גדול כמה שיותר מהר.
מידע נוסף:
מגורי חיילים גדולים.
ארווה גדולה.

חיפוש שאלות נפוצות

Select this option if you would like your search to look in the text of FAQ items as well as their titles.

Select an option here to specify how you would like your search query to be treated. 'Any words' will return the most numerous but possibly least relevant results, while 'Complete phrase' will return only results that contain exactly what you are searching for.