די להרס.

 1. aviraham
  aviraham
  "בני האדם - התפתחות לא מבוקרת של הטבע."
  בטבע מושתתים חוקים למען המשכת קיומו.
  בינהם אינסטינקטים שיבטיחו את ההמשכיות כגון הרצון לקיום יחסי מין, רעב, צמא וכדו'.
  לבני האדם יש מוח מפותח יותר מלשאר באי העולם, המח המפותח מאפשר להם להתמודד עם האינסטינקט הטבעי ולנתב אותו לטובתם.
  היכולת הזו אמורה להועיל להם ובתוך כך לטבע, אך השימוש בו עוזר לכאורה לאדם אך פוגע אנושות בטבע.
  האדם למד לחסוך ומצא דרכים לבצע דברים שהצתיירו כבילתי אפשריים, אך כל זה על חשבון הטבע.
  לפי איך שמצתיירים החוקים בטבע יכול בעל חיים מסויים להרוג בעל חיים אחר זאת על מנת להמשיך את קיומו – כדי לאכול לרוב.
  בני האדם התירו לעצמם הריגה למען השגת נוחיות ותו לא, לעיתים אף בכמות גדולה וכך פגעו בכמות ובהתפתחות בעלי החיים בטבע.
  בני האדם בייתו את יצורי הטבע על מנת שיוכלו לסווגם לשימוש אישי וכך פגעו בחופשיותם של כל זני הטבע עד למצב בו זנים מסוימים לאחר שיחרורם מהשבי מוצאים את מותם.
  האדם לקח את הטבע לשליטתו, לקח את אמא אדמה והשליט בה סדר שהוא חורבן, תפס בעלות על בעליו.
  הטבע הוא שלנו כמו שהוא של כל החיים בו, מי אנחנו שנשליט חוק במקום החוקים הקיימים? מי אנחנו שנשלוט בבילתי נשלט? מי אנחנו שנחליט מה טוב ומה רע?
מציג תוצאות 1 עד 1 מתוך סך הכל של 1