חוקי "ההרעבה"
----------------
ראשית מתים כוחות של שחקנים אחרים, לפי כמות (ולא לפי צריכת מזון)
לדוגמא בכפר x של שחקן a יש:
500 לוחמי-חרב משחקן b כתגבור.
300 פלאדינים משחקן c כתגבור.
בדוגמא זו...