איש אחד בא לרופא שלו ואומר לו: "כל לילה אני עושה פיפי במיטה."
הרופא שאל אותו: "יש סיבה להשתנות לילה אלו?"
החולה עונה: "כל לילה בא אליי שדון בחלום ושואל אותי אם כבר עשיתי פיפי? ואני עונה לו שלא...