חפש ב

חפש

אפשרויות נוספות

בטרוויאן יש 4 משאבים עיקריים: עץ, טיט, ברזל ו...?