חפש ב

חפש הודעות

אפשרויות נוספות

בטרוויאן יש 4 משאבים עיקריים: עץ, טיט, ברזל ו...?