שחקנים יקרים,

החל מ13.02.2013 יחול שינוי באפשרות השימוש של הבנאי המומחה בשרתי T4:
החל מהתאריך הזה, לא ניתן יהיה יותר להשתמש בתכונה זו של מועדון הזהב בכפרי פלאי העולם.


העדכון ייכנס לשרתים מבלי לגרום לאי זמינות שלהם.

בברכה,
Lory
בשם צוות טרוויאן