הועלה מחדש לאור בקשות, אם שינו את העלויות מאז העדכון האחרון או שיש צורך בפונקציות נוספות, נא לבקש.