תכונות חדשות:

- חנות התשלומים החדשה הופעלה

תיקוני באגים:

- כרום: זום גורם למפה להפוך ללבנה
- שינוי למסך התכונות
- ממשק מרכזי: הודעה שגיאה כשלוחצים על קורדינטות
- ממשק מרכזי: מבט על: שם כפר מוסתר על ידי קורדינטות
- דף הבית: הרשמה: תיבת טקסט מרוחה בשלב בחירת השבט
- סטטיסטיקה: ברית/ניצחון: שורה לא נכונה מודגשת בירוק
- פרופיל: ערוך פרויל: נווה של 50% מופיע כ 25%
- ברית: יציאה מהברית: כפתור לא פעיל בכפרים שונים
- פלאי העולם: בונוס יבול מהפלאים לא מוצג נכון
- נאות מדבר: אפשרי לתקוף נווה במקום בזיזה בלבד
- כיבוש: תקיפה עם מנהלים וקאטות עלולה להוביל לחשבון שבור
- מבט על: כפר לא נכון מחודגש בירוק
- ברית: חסר מחוון אוןליין והתקפה

העדכון פעיל כעת בכל השרתים