תכונות
מוצגת כעת התשובה הנכונה לגבי הסיבה ששחקנים לא יכולים לשלוח יותר משאבים מרגע שהסתיים עולם המשחק
תיקון באגים
פלא עולם: תוכנית הבנייה של הנאטרים לא נעלמה לאחר שהאוצר נכבש
מכירה פומבית - החלפת כסף: אישור על הפדיון יכל להיות מופעל מספר רב של פעמים, כך שהוחלף יותר זהב ממה שתואר.
RoA - דחיפת הגנות: בעת בזיזת נווה מדבר כבוש לא התאפשר איסוף משאבים
RoA - ברית - לשונית בונוס: תיבת סקירת הבונוס אתחלה את מצב הקריסה כשרעננו או החליפו דפים
מגורים מלכותיים/ ארמון: שלב הבניה לא הגביר את קצב העלאת הנאמנות
הקישורים לסקר שירות הלקוחות הוצגו באופן לא נכון בהודעות המשחק
דוחות: גיבור מגן הוצג בטבלת התוקפים אם תקף את הכפר של עצמו
ייצור משאבים: ייצור יבול לא התעדכן ב-dorf1.php לאחר הפעלת הבונוס
שילוח כוחות - הספקת יבול: ייצור היבול לא התעדכן לאחר העברת הכוחות לנווה המדבר
תיבת מידע - בונוס משאבים: נעלמה תיבת המידע על בונוס שפג תוגפו
מערכת הודעות: הודעות מרכז העזרה פגומות בתצוגת הודעות IGM
העדכון יכנס לשרתים ביום שני 09.01.2017 בשעה 14:00 ויכלול זמן תחזוקה של כרבע שעה